Щорічна науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Інформуємо Вас, що [b]12-13 січня 2010[/b] року в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, відбудеться конференція молодих вчених та спеціалістів із застосування інформаційних технологій в енергетиці.

[b]ОСНОВНІ ЗАДАЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]

обговорити проблеми застосування засобів обчислювальної техніки та автоматики для розвитку енергетики

[b]ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]

[list][*] математичне та імітаційне моделювання для розв’язку задач енергетики;
[*] проблеми управління та системи прийняття рішень в енергетиці;
[*] моделювання економічних процесів;
[*] тренажерні системи;
[*] багатопроцесорні системи та високовиробничі обчислення;
[*] моделювання впливу енергетики на екологію регіонів.[/list]
В програму конференції включено Пухівські читання, в рамках яких провідні наукові співробітники Інституту розкажуть учасникам конференції про технології моделювання, що застосовуються в Інституті.

[b]РOБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]
[list][*] українська
[*] російська
[*] англійська [/list]

[b]ТЕЗИСИ КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]

Тези доповідей учасників конференції необхідно подати до 19.12.2009 р. Обсяг тез – одна сторінка. Підготовка тез виконується за допомогою вимог, які наведені нижче.

[b]ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ[/b]

Доповідь на конференції, має обов’язково супроводжуватись презентацією, яка виконана за допомогою Microsoft PowerPoint. На титульній сторінці презентації мають бути чітко виділені назва доповіді, місце навчання чи праці доповідача та дані про його наукового керівника (посада, вчена ступінь, звання, місце роботи). На наступних слайдах треба представити: актуальність, постановку задачі(особливо для аспірантів першого року навчання), вирішення задачі (проблеми), наукову новизну, висновки та використану літературу.

В період роботи конференції учасники зможуть відвідати музей засновника Інституту – Пухова Георгія Євгеновича.

[b]З питаннями щодо конференції та поданням тез звертатися:[/b]
м. Київ-164, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, кім.615, Яцишин Андрій Васильович,
[i]тел.[/i] 424-91-68, 8-067-920-05-19,
[i]е-mail:[/i] andic@ua.fm
[i]сайт:[/i] http://www.ipme.kiev.ua/ukr/conference/c4.htm