Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Дата проведення: 14.10.2009
Місце проведення: Україна, м. Дніпропетровськ

"Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі"
14-15 жовтня 2009 р. на базі Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького відбудеться загальноукраїнська конференція по темі: “Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі”, присвячена 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького.

Робота конференції планується за такими напрямками:

• Історія Дніпропетровського історичного музею та музеїв України: джерела, історіографія, конкретна історія.

• Діячі музейної справи України: біобіліографічні аспекти.

• Науково-дослідна робота музеїв: нові напрямки дослідження.

• Каталогізація, наукове вивчення музейних колекцій: проблеми та перспективи.

• Експозиційно-виставкова діяльність музеїв на сучасному етапі: інновації.

• Музей і відвідувач: нові підходи.

• Музейний менеджмент в Україні й світі.

• Комп’ютеризація музеїв.

Участь у конференції за рахунок відряджаючої сторони, замовлення готелю заздалегідь.

Оргкомітет конференції прохає Вас до 1 серпня 2009 р. надіслати заявку на участь у конференції та текст доповіді (повідомлення) обсягом 6-10 сторінок тексту, набраного у Word у вигляді комп’ютерного файлу, з відомостями про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, звання, адреса, тел., e-mail). На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва музею, назва статті, анотація, наприклад:

УДК 821.161.2-343(477.63)

Василенко Н.Є.

Музей Літературне Придніпров‘я, відділ Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького

КАЗКА ІВАНА МАНЖУРИ “ЛИХА ГОДИНА” І УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА КНИЖКА В КАТЕРИНОСЛАВІ

Представлена творчість видатного українського фольклориста, поета І. І. Манжури в царині дитячої книжки на Катеринославщині в кінці ХІХ ст. Видатний український поет, фольклорист, етнограф Іван Іванович Манжура...

Адреса музею: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 16 (вихідний - понеділок)

Телефон для довідок: (0562) 46-34-22

Е-mail: mail@museum.dp.ua (адміністрація), smi@museum.dp.ua (для ЗМІ)