Постанова КМ про стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2009 р. № 1015, Київ

Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників віком до 35 років у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном, що додається.

2. Установити, що у 2010—2011 роках стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном здійснюється за рахунок коштів вищих навчальних закладів і наукових установ, які направляють на стажування, а також грантів та інших джерел.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

ПОЛОЖЕННЯ
про стажування аспірантів, докторантів, наукових
і науково-педагогічних працівників віком до 35 років
у провідних вищих навчальних закладах та наукових
установах в Україні та за кордоном

1. Це Положення визначає механізм організації та проходження стажування у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників віком до 35 років (далі — молоді учені), які проводять фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження.

2. Метою стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки молодих учених шляхом проведення оригінальних авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

3. Основними завданнями стажування є:

проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень;

набуття навичок з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю;

вивчення досвіду впровадження у практику передових технологій викладання та ознайомлення із сучасними засобами навчання.

4. Для стажування направляються молоді учені, які мають наукові здобутки і проводять на високому науковому рівні фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження.

5. Молоді учені направляються на стажування до провідних вищих навчальних закладів та наукових установ в Україні відповідно до укладених договорів.

6. У разі відсутності в Україні умов для проведення на належному рівні фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної економіки, та необхідності підготовки відповідних категорій висококваліфікованих фахівців молоді учені можуть направлятися на стажування до провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном. Молоді учені направляються на стажування до провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном відповідно до міжнародних договорів України, а також у рамках міжнародних програм і проектів, учасником яких є Україна.

7. Строк стажування наукових і науково-педагогічних працівників не повинен перевищувати шести місяців, а аспірантів і докторантів — двох місяців.

8. Відбір молодих учених для стажування у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном здійснюється відповідно до порядку та критеріїв, установлених МОН. Обов’язковою вимогою під час відбору молодих учених є наявність у них вагомих наукових здобутків, результати яких опубліковані у вітчизняних та іноземних наукових виданнях, або виступів на міжнародних конференціях, а також враховується рівень актуальності для України проблеми, що передбачена тематикою стажування.

9. Фінансування витрат, пов’язаних із стажуванням, проводиться за рахунок бюджетних коштів, а також грантів та інших джерел.

10. Стажування наукових і науково-педагогічних працівників здійснюється з відривом від основного місця роботи. Наукові і науково-педагогічні працівники, направлені на стажування, мають право на гарантії та компенсації, що передбачені законодавством

Forums: 

Коментарі

Запрошення на семінар

22 листопада 2009 у Івано-Франківську відбудеться спеціалізований
семінар на тему «Інтернет в готельно-ресторанному бізнесі»,
присвячений методам та інструментам маркетингу, реклами та піару готелів та ресторанів через мережу Інтернет
http://imasem.blogspot.com/

Цільова аудиторія - підприємці, власники готелів, колиб,
ресторанів карпатського краю.

Запрошуємо Вас виступити на міроприємстві з доповіддю "Сучасні технології управління готельно-ресторанним бізнесом".

Чекаю відповіді

--
З повагою Максим Залевський,

http://acontext.com.ua/
моб. 8 067 2521068
ICQ 165624793
WMid: 477335940996
WMZ Z210330053687
mailto:zalevskim@gmail.com

До чого тут це?

До чого тут це?
Створіть окрему подію, вона в календар внесеться.
Навіщо розміщувати оголошення в коментарях до статтей зовсім іншої тематики?