Переваги та недоліки викорстання технологій електронного навчання

До переваг навчання, що проводиться з використанням технологій електронного навчання відносять:

1.Персоніфікація. Слухач навчання, що проводиться з використанням технологій електронного навчання, може самостійно: визначити швидкість вивчення навчального матеріалу; визначити, коли він хоче проходити навчання; визначити які саме розділи навчального матеріалу і в якій послідовності йому необхідно вивчити.

2.Можливість проходження навчання без відриву від виробництва.

3.Можливість комбінування навчального контенту для формування різноманітних навчальних програм, адаптованих під конкретного учня.

4.Можливість отримати набагато більше інформації необхідної для оцінки знань, навичок і умінь, отриманих в результаті проведеного навчання. У тому числі: час витрачається на питання, кількість спроб, питання або завдання, які викликали найбільші труднощі і т.д. Наявність такої інформації дозволяє набагато гнучкіше управляти проведеним навчанням.

5.Вартість. Незважаючи на необхідність високих початкових інвестицій, навчання, яке проводиться з використанням технологій електронного навчання, виявляється значно дешевшим порівняно з традиційним очним навчанням.

6.Використання широкого діапазону різноманітних засобів навчання. Всі ці кошти можуть бути використані і при проведенні традиційного очного навчання, але частіше всього цього не відбувається, а електронне навчання вимагає обов’язкового їх використання. В результаті цього навчання, яке проводиться з використанням технологій електронного навчання, виявляється найчастіше більш ефективним в порівнянні з традиційним очним навчанням.

7.Можливість його використання для проведення навчання осіб, які мають обмежені можливості.

8.Надання доступу до якісного навчання особам, за тим, чи інших причин, які не мають можливості навчатися у традиційній очній формі. Наприклад, в місці їх проживання немає якісного навчального закладу.

9.Побудова ефективної системи управління навчанням, побудованої на можливості збору значно більшої інформації про проходження навчання слухачем в порівнянні з традиційним очним навчанням.

До недоліків навчання, що проводиться з використанням технологій електронного навчання, слід віднести:

1.Складність внесення оперативних змін, у випадку якщо навчання вже почалося.

2.Необхідність формування додаткової мотивації у слухачів навчання, що проводиться з використанням технологій електронного навчання, порівняно з іншими формами навчання.

3.Необхідність високих інвестицій при побудові середовища електронного навчання.

4.Висока залежність від технічної інфраструктури. Збій в інфраструктурі може привести до зниження ефективності чи взагалі зриву навчання.

5.Відсутність достатньої кількості фахівців у сфері технологій електронного навчання.

6.Високі інвестиції на внесення змін у навчальний контент.

Forums: 

Коментарі

Re: Переваги та недоліки викорстання технологій електронного ...

Так, я погоджуюсь з тим що електронне навчання відіграє важливу роль для нашого суспільства,це в першу чергу зручність, а також можливістю надання доступу до якісного навчання особам, за тим, чи інших причин, які не мають можливості навчатися у традиційній очній формі.