Нуково-практичний семінар з міжнародною участю "Актуальні проблеми вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Коломийський інститут
Кафедра педагогіки і психології

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у науково-практичному семінарі
з міжнародною участю

Актуальні проблеми вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського

Яка відбудеться 26 – 27 вересня 2013 року у Коломийському інституті
Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Напрями роботи:
•постать В.О.Сухомлинського в історії вітчизняної педагогіки;
•впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в практичній діяльності закладів освіти;
•В.О.Сухомлинський і сучасна освіта.

Форми участі у семінарі:
1. Виступ з доповіддю на пленарному засіданні.
2. Участь у науково-практичному семінарі без доповіді.
3. Публікація статті (заочна участь).

Робочі мови семінару – українська, російська, англійська.

Для участі у науково-практичному семінарі необхідно до 1 вересня 2013 року подати заявку, текст статті та квитанцію про оплату організаційного внеску та публікацію.

Організаційний внесок становить 100 грн. для учасників, які прийматимуть особисту участь. Оплата публікації статті у збірнику матеріалів здійснюються з розрахунку 10 грн/стор. + пересилка (для іноземних учасників 1 евро/стр. + 20 евро за пересилку)/
Видання збірника планується до початку семінару.
Проживання та харчування власним коштом.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали, подані до друку у збірнику, повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1:
Стандарти: шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ –1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word, тип файлу RTF.
Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути вміщені одним об’єктом або згруповані. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi.
На першій сторінці вказати шифр УДК в першому рядку зліва, прізвище та ініціали вказати у правому верхньому куті, нижче – науковий ступінь (якщо є), посада та місце роботи (без скорочень). Назва статті – великими літерами у центрі. Нижче подати 3 анотації та ключові слова – українською, російською та англійською мовами.
Список використаних джерел (подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту) й оформлюється відповідно до вимог ВАК.
Посилання у тексті позначаються у квадратних дужках з зазначення номера літературного
джерела та номером сторінки [1,с.21].
Загальний обсяг: 8-10 сторінок друкованого тексту формату А-4.
Редколегія залишає за собою право повертати наукові статті авторам, якщо вони не будуть відповідати зазначеним вимогам без додаткового рецензування.

Вимоги до надсилання наукових статей:
•Файл із статтею іменувати українськими літерами прізвище автора та слово «семінар» (наприклад, петренко-семінар).
•Разом зі статтею необхідно подати заповнену ЗАЯВКУ на участь у конференції ( див. додаток 1). Файл заявки іменувати відповідно – петренко-заявка.
•Сканований чек про оплату участі у семінарі та публікації статті.
Чек також можна надіслати звичайною поштою на адресу:
Кафедра педагогіки і психології,
Коломийський інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
вул. Лисенка 8, м. Коломия, Івано-Франківська область, Україна,78200.

Наукові статті та заявки надсилати за електронними адресами:
www33@i.ua
ki@pu.if.ua (копію)

Просимо надсилати наукові статті – до 1 вересня 2013 року.
Контактні телефони для довідок – (03433) 2-46-60,
095-640-49-47 Лаппо Віолетта Валеріївна, skype: violaviola965
093-154-50-71 Поясик Оксана Іванівна.
Додаток 1.
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ
Прізвище__________________________________________________________________
Ім’я_______________________________________________________________________
По батькові________________________________________________________________
Науковий ступінь___________________________________________________________
Вчене звання______________________________________________________________
Посада___________________________________________________________________
Установа (назва, адреса, телефон, факс, e-mail)__________________________________
Тема доповіді_____________________________________________________________
Форма участі (особиста чи заочна)
Домашня адреса, контактний телефон, e-mail ___________________________________
Необхідність броні житла ___________________________________________________