Наукова конференція "Людина. Світ. Суспільство"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(за сприяння Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України,
за підтримки Українського філософського фонду й Благодійної Організації «Центр практичної філософії»)

23-25 КВІТНЯ 2009 РОКУ

ПРОВОДИТЬ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ

“ЛЮДИНА. СВІТ. СУСПІЛЬСТВО”
(ДО 175-РІЧЧЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ)

ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙ

Секція 1. Історія світової філософії
Підсекція 1.1 Проблеми історії класичної філософії (Античність, Середньовіччя, Відродження)
Підсекція 1.2 Проблеми історії класичної філософії (Новий Час та Просвітництво)
Підсекція 1.3 Проблеми сучасної світової філософії
Секція 2. Українська філософія: історія та сучасність
Секція 3. Теоретична філософія (онтологія, феноменологія, теорія пізнання)
Секція 4. Логіка та дисципліни логічного циклу
Секція 5. Філософія та методологія науки
Секція 6. Естетична теорія і культурний контекст: проблеми взаємодії
Секція 7. Філософська антропологія та філософія людини
Секція 8. Соціальна філософія та філософія історії
Секція 9. Філософські проблеми гуманітарного знання

Секція 10. Філософія культури та культурологія
Секція 11. Теоретична та прикладна етика
Секція 12. Релігієзнавство в структурі філософського і гуманітарного знання
Підсекція 12.1 Філософія та феноменологія релігії
Підсекція 12.2 Соціологія релігії
Підсекція 12.3 Психологія релігії
Підсекція 12.4 Історія релігій
Секція 13. Філософські аспекти психології
Секція 14. Політична думка: історія та сучасність
Підсекція 14.1 Історія зарубіжних політичних учень: від витоків до 18-го ст..
Підсекція 14.2 Історія зарубіжних політичних учень 19-20 ст.
Підсекція 14.3 Історія політичної думки України
Секція 15. Теорія політики
Підсекція 15.1 Загальна теорія політики
Підсекція 15.2 Сучасні політичні процеси в Україні
Підсекція 15.3 Партологія
Підсекція 15.4 Громадянське суспільство: теорія та практика
Секція 16. Практична політологія: теоретичні та прикладні аспекти
Підсекція 16.1 Прикладні політичні технології
Підсекція 16.2 Політичний менеджмент

Секція 17. Політична соціологія та соціологія політики
Секція 18. Світова та зовнішня політика: теорія та практика
Секція 19. Political Science and Contemporary World (in English)
Секція 20. Українознавство

ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ

Методологічні засади вивчення релігії в теології та релігієзнавстві Стан і перспективи розвитку сучасної релігієзнавчої науки (до 50-річчя кафедри релігієзнавства)
Синергетична методологія трансдисциплінарних досліджень та її філософські засади Методологія історії філософії: пошук інновацій
Трансцендентальна феноменологія від Фіхте до Гуссерля Актуальні проблеми консолідації українського суспільства
Політична наука: гібридизація, фрагментація чи інтеграція? Філософське перекладознавство: теорія та практика

ПЛАНУЮТЬСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Презентація International Association for Political Science Students (IAPSS)

Презентація програм Українського філософського фонду

Презентація Російсько-українських читань молодих учених

Презентація Міжнародного наукового семінару «Киев-Санкт-Петербург: стратегии современного философствования»

Планується видання тез виступів учасників конференції. Запрошуємо до участі студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців Робочі мови конференції – українська, англійська, російська. Тези (обсяг до 1 стор. формату А4, кегль 9, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – одинарний, посилання – в квадратних дужках після цитування, прізвище, ініціали та назва – з вирівнюванням по центру українською мовою) прохання подавати в електронному вигляді з одним роздрукованим примірником та заявкою (або електронною поштою) до 28 лютого 2009 р. (Приклад оформлення тез та заявки дивіться на веб-сторінці). У тезах студентів та аспірантів необхідно вказати наукового керівника та завізувати у нього роздрукований примірник. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для друку.
Тези і заявки подавати в кім. 320-а заступнику декана з наукової роботи Бугрову В.А. (поштою Бугрову В.А., філософський факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна) або на електронну пошту vabugrov@gmail.com (з темою «На конференцію»).
Інформація про конференцію в мережі Internet www.phildep.univ.kiev.ua