Міжнародний польовий археологічний семінар "Матеріальна та духовна культура Південної Русі"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Дата проведення: 16.07.2009
Місце проведення: Україна, м. Чернігів

"Матеріальна та духовна культура Південної Русі"
Інститут археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка спільно з Інститутом археології НАН України

16 – 19 липня 2009 року в Чернігові та Шестовиці

проволять Міжнародний польовий археологічний семінар "Матеріальна та духовна культура Південної Русі", присвячений 100-річчю В. Й. Довженка.

Робочі мови семінару – українська, російська, англійська та інші європейські.

Тексти доповідей обсягом 10 – 12 стор., надрукованих 14 шрифтом Times New Roman Cyr (редактор MS Word 6.0 або Word 7.0), на папері формату А 4, подавати до 1 травня 2009 р. Можливі графічні ілюстрації. Інтервал – півтора. Поля зверху та знизу – 20 мм, зліва – 35 мм, справа – 10 мм. Посилання на літературу та джерела – в кінці тексту (не в автоматичному, а в текстовому режимі).

Тексти подаються у двох примірниках, один з яких має бути підписаний Автором. До тексту додаються: дискета та відомості про Автора (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, службова та домашня адреси, телефон; факс, E-mail).

Збірку доповідей планується видати до початку роботи семінару.

Оплата проїзду до Чернігова та назад – за рахунок організації, що відряджає.

Оргкомітет забезпечить харчування та проживання учасників семінару в наметовому містечку експедиції. Можливе проживання в готелях м. Чернігова (за рахунок організації, що відряджає).

Матеріали надсилати Голові оргкомітету – зав. кафедри історії та археології України доц. Коваленку В. П.

Адреса :Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, вул. Гетьмана Полуботка, 53, 14013, м. Чернігів, Україна

Тел. :(04622); 7-42-96

Факс : (04622) 3-36-10

E-mail: vpkarh@ukr.net