Міжнародній науково-практичній конференції «МИСТЕЦЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ»

Розділ: 

Дата події: 

Четвер, 15 Грудень, 2016

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними
проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, дає змогу науковій
громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів.
Збірник наукових праць «Економічний аналіз» входить до Переліку наукових фахових видань
України у галузі економічних наук (наказ МОН України від 09.03.2016 р. № 241) та індексується в
міжнародних каталогах та наукометричних базах.
Рукописи до журналу приймаються однією із двох мов: українською, англійською. З метою
підвищення індексів цитування наших авторів, редакція рекомендує подавати статті, написані
англійською мовою.

ДолученняРозмір
PDF icon zbirka_ekonomanaliz_2016.pdf385.83 КБ