Міжнародна науково-практична конференція “Якість вищої освіти та проблеми підготовки фахівців у вищій школі”

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

ПДПУ ім. К.Д. Ушинського проводить Міжнародну науково-практичну конференцію “Якість вищої освіти та проблеми підготовки фахівців у вищій школі”

22-23 жовтня 2009 року ПДПУ ім. К.Д. Ушинського (кафедра дошкільної педагогіки) проводить Міжнародну науково-практичну конференцію “Якість вищої освіти та проблеми підготовки фахівців у вищій школі”.

Планується робота за такими напрямами:

1. Теоретичні і практичні проблеми управління якістю підготовки фахівців у вищій школі;
2. Становлення професіонала в умовах модернізації вищої школи в країнах ЄС;
3. Державні стандарти вищої освіти і якість підготовки сучасних вчителів до професійної діяльності.
4. Управління якістю підготовки фахівців у вищій школі: історія, досвід, перспективи.

За матеріалами конференції будуть видані: спеціальний випуск науково-практичного журналу Південного наукового центру АПН України “Наука і освіта” та збірка тез конференції.

Матеріали для публікації в журналі “Наука і освіта” подавати за вимогами ВАК України щодо статей у фахових виданнях. Обсяг 8-12 стор. Мова – українська, російська, англійська.

Резюме – до 10 рядків українською, російською та англійською мовами.

Тези конференції для публікації подавати обсягом 2-3стор. Мова – українська, російська, англійська.

Технічні вимоги до оформлення робіт та організаційні внески

Організаційний внесок для учасників конференції складає 50 гривень (програма та розсилка матеріалів конференції).

Усі матеріали подавати у друкованому вигляді з дискетою. Інтервал між рядками – 1,5. Текст друкувати в редакторі Word for Windows шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14. Для всіх публікацій вартість однієї сторінки 15 грн. Матеріали, надіслані до журналу “Наука і освіта” з порушенням означених вимог, розглядатися не будуть.

Заявка на участь конференції та матеріали для публікації приймаються до 1 липня 2009 року за адресою: Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, кафедра дошкільної педагогіки, вул. Ніщинського 1, м. Одеса, 65029, Мардаровій Ірині Костянтинівни. тел. (8048) 718 57 22; моб.80961335783, або за електронною адресою: nesterenko_vika@mail.ru

http://www.pdpu.edu.ua/news/new15.htm