Міжнародна науково-практична конференція "ЦІННІСТЬ ПРАВА ЯК НАЙЕФЕКТИВНІШОГО РЕГУЛЯТОРА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЦІННІСТЬ ПРАВА ЯК НАЙЕФЕКТИВНІШОГО РЕГУЛЯТОРА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН»

7-8 листопада 2014 р., м. Харків

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної юридичної наук України. В сучасних умовах усі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно, а тому публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для кожного вченого. Постійно з'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

Секції конференції:

СЕКЦІЯ 1. Історія та теорія держави та права, філософія права.

СЕКЦІЯ 2. Конституційне право, муніципальне право.

СЕКЦІЯ 3. Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право.

СЕКЦІЯ 4. Господарське право та процес.

СЕКЦІЯ 5. Трудове право, право соціального забезпечення.

СЕКЦІЯ 6. Екологічне право, земельне право, аграрне право.

СЕКЦІЯ 7. Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право.

СЕКЦІЯ 8. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія; кримінальний процес, криміналістика.

СЕКЦІЯ 9. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право.

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

Форма проведення конференції: заочна

Для участі у конференції необхідно:

1. До 6 листопада 2014 року (включно) надіслати на електрону адресу: office@snyo.donetsk.ua

1.1. тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

1.2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Семченко_С.Т._Квитанція)

2. Заповнити анкету учасника на сайті Східноукраїнської наукової юридичної організації.

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ ОНЛАЙН

3. Сплатити організаційний внесок (80 грн.) можна за наступними банківськими реквізитами: Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк», Рахунок одержувача: 26257007813826, ОКПО: 2920015277, МФО банка одержувача: 351005, П.І.Б.: Захарцов Володимир Анатолійович, Призначення платежу: поповнення рахунку Захарцов В.А. від П.І.Б.

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет.

Вимоги до тез доповідей:

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:
Семченко С.Т.,
к.ю.н., доцент кафедри екологічного права
Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Семченко_С.Т._Тези).
Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел». У тексті посилання на використані джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [3, с. 12].

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у анкеті, протягом двадцяти днів після проведення конференції.

Оргкомітет конференції:

Східноукраїнська наукова юридична організація

Поштова адреса: а\с 3491, м. Донецьк, 83050

Тимчасово офіс знаходиться за новою адресою:

м. Харків, вул. 23-го Серпня 37б

Офіційна веб-сторінка: www.snyo.donetsk.ua

Електронна пошта: office@snyo.donetsk.ua
Контактний телефон: +38 066 288 43 70