Міжнародна науково-практична конференція "Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

25-26 листопада 2010 року у Тернополі відбудеться Міжнародна науково-практична конференція "Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі".

Конференція присвячується 50-річчю Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ) та 70-річчю д.е.н., професора, завідувача кафедри аудиту, ревізії та контролінгу Пушкаря Михайла Семеновича.

На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти старших курсів, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, професійних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Тематичні напрямки роботи конференції:
Секція 1. Роль і значення системи обліку для економічної безпеки і зростання конкурентних переваг бізнесу.
Секція 2. Управлінський облік в умовах інтелектуальної економіки.
Секція 3. Фінансовий облік та економічна безпека.
Секція 4. Система контролю економічної розвідки: інформаційна безпека.
Секція 5. Інформаційно-аудійоване забезпечення безпеки бізнесу (баланс між стратегією і тактикою).
Секція 6. Стратегічно орієнтована система обліку та контролінг.
Секція 7. Моделювання процесу обліку в умовах застосування електронних систем обробки економічної інформації.
Секція 8. Конкурентоспроможність сучасного бізнесу: стратегії та інструментарій.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська

Адреса Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Україна