Міжнародна науково-практична конференція "Місце та роль медицини в ХХІ ст."

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Останній день подання матеріалів: 27 березня 2012 року

Мета: здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану медичних, фармацевтичних, ветеринарних наук в Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують проблеми формування, охорони та захисту здоров'я.

Секції:
1. Ветеринарні науки
2. Фармацевтичні науки
3. Клінічна медицина
4. Профілактична медицина
5. Теоретична медицина

Робочі мови: українська, російська, англійська

Умови участі. Нобхідно:
- заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному сайті Південної фундації медицини, в розділі "Конференції" в інформації про конференцію.
- сплатити організаційний внесок
- надіслати на електронну скриньку оргкомітету такі документи:
а) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
б)відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску.

Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та повинні містити у другій часті слово "Квитанція" або "Тези" відповідно (наприклад, Шевченко_О.М._Квитанція).

У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

Вимоги до оформлення тез:
Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Нижче, через один інтервал, праворуч - прізвище, ім'я по-батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор: шрифт Times New Roman №14. Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве - 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою "Список використаних джерел:". У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому - номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 34]. Обсяг тексту: до 6 сторінок зі списком використаних джерел.

Організаційний внесок складає 80 грн.

Оплата участі здійснюється за такими банківськими реквізитами:
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
Поточний рахунок одержувача: 26209306330100
ОКПО: 2704411107
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Василенко Наталія Володимирівна
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Василенко Н.В. від ПІБ

Web-сторінка організатора: http://www.medfoundation.od.ua/