Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Науково-дослідний центр інноваційних технологій (НДЦІТ) інформує Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя».

Напрямки роботи конференції:

Історичні науки
 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Археологія;
 • Етнологія;
 • Антропологія;
 • Історіографія, джерелознавство;
 • Історія науки й техніки
Філософські науки
 • Онтологія, гносеологія, феноменологія;
 • Діалектика і методологія пізнання;
 • Соціальна філософія та філософія історії;
 • Філософська антропологія, філософія культури;
 • Історія філософії;
 • Філософія науки та освіти;
 • Логіка;
 • Етика, Естетика;
 • Релігієзнавство;
 • Українознавство;
 • Богослов'я
Літературознавство
 • Українська, Російська література;
 • Література слов'янських народів;
 • Література зарубіжних країн;
 • Порівняльне літературознавство;
 • Теорія літератури;
 • Фольклористика;
 • Літературне джерелознавство і текстологія
Мистецтвознавство
 • Театральне, музичне, образотворче мистецтво;
 • Кіномистецтво. Телебачення;
 • Декоративне і прикладне мистецтво;
 • Дизайн
Економічні науки
 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Управління національним господарством;
 • Економіка та управління підприємствами;
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • Економіка природокористування;
 • Демографія, економіка праці;
 • Гроші, фінанси і кредит;
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
 • Статистика;
 • Математичні методи та інформаційні технології в економіці
Юридичні науки
 • Теорія та історія держави і права;
 • Конституційне право;
 • Муніципальне право;
 • Цивільне право і цивільний процес;
 • Сімейне право;
 • Міжнародне приватне право;
 • Господарське право;
 • Трудове право;
 • Право соціального забезпечення;
 • Земельне право;
 • Аграрне право;
 • Екологічне право;
 • Адміністративне право і процес; Фінансове право;
 • Кримінальне право та кримінологія;
 • Міжнародне право;
 • Судоустрій;
 • Прокуратура та адвокатура
Педагогічні науки
 • Загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • Теорія і методика професійної освіти;
 • Соціальна педагогіка;
 • Дошкільна педагогіка;
 • Теорія і методика управління освітою;
 • Теорія і методика виховання;
 • Теорія навчання;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Психологічні науки
 • Загальна психологія, історія психології;
 • Психофізіологія;
 • Педагогічна та вікова психологія;
 • Психологія праці;
 • Інженерна психологія;
 • Медична психологія;
 • Соціальна психологія;
 • Психологія соціальної роботи;
 • Юридична психологія
Фізичне виховання та спорт
 • Олімпійський і професійний спорт;
 • Фізична реабілітація;
 • Фізична культура;
 • Фізичне виховання різних груп населення
Державне управління
 • Теорія та історія державного управління;
 • Механізми державного управління;
 • Державна служба;
 • Місцеве самоврядування
Культурологія
 • Теорія та історія культури;
 • Світова культура і міжнародні культурні зв'язки;
 • Українська культура;
 • Музеєзнавство. Пам'яткознавство;
 • Прикладна культурологія. Культурні практики
Соціальні комунікації
 • Теорія та історія соціальних комунікацій;
 • Документознавство, архівознавство;
 • Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство;
 • Теорія та історія журналістики;
 • Теорія та історія видавничої справи та редагування;
 • Прикладні соціально-комунікаційні технології
Сучасні інформаційні технології
 • Комп'ютерна інженерія;
 • Комп'ютерні мережі;
 • Обчислювальна техніка і програмування;
 • Інформаційна безпека;
 • Інформаційні технології;
 • Комп'ютеризовані системи управління
Політичні та соціологічні науки
 • Політичні інститути та процеси;
 • Політичні проблеми глобального розвитку;
 • Методологія та методи соціологічних досліджень
Технічні науки
 • Машинобудування;
 • Електротехніка;
 • Енергетика;
 • Розробка корисних копалин;
 • Металургія;
 • Геодезія;
 • Ергономіка;
 • Технічна естетика;
 • Інженерна графіка

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Термін подачі статей — до 6 квітня 2012 року.

ДолученняРозмір
PDF icon 27.04.2012 Kirovograd.pdf214.84 КБ