Міжнародна науково-практична конференція «20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Тематичні напрямки роботи конференції:

Секція 1. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку контролю та аудиту
Секція 2. Професійні компетенції бухгалтера, аудитора. Питання етики
Секція 3. Сучасні проблеми обліку та аналізу в умовах глобалізації