І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Розділ: 

Галузь: 

Дата події: 

П'ятниця, 25 Грудень, 2015

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Тематичні напрямки роботи конференції:
- світове господарство і міжнародні економічні відносини;
- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
- розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
- економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
- демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
- механізми регулювання економіки.

Умови участі у конференції:
Участь у конференції безкоштовна
Останній термін подачі тез 22 грудня 2015 р.
Робочі мови конференції Українська, російська, англійська.
Форма участі Дистанційна

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА