Міжнародна наукова студентська конференція "Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства: погляд молоді"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Запрошуємо до участі в Міжнародні науковій студентській конференції "Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства: погляд молоді"

Організатори: Федерація професійних спілок України, Міжнародна асоціація навчальних і нау­кових установ з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери.

Тематичні напрями:
Секція 1. Громадянське суспільство: освіта, культура, духовність
Секція 2. Правове забезпечення формування громадянського суспільства
Секція 3. Економічні засади формування громадянського суспільства
Секція 4. Соціальні проблеми розвитку громадянського суспільства
Секція 5. Роль професійних спілок у формуванні громадянського суспільства

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Кінцева дата подачі заявки та тез: 20 березня 2011 р.

Виступ — до 10 хв.

В рамках конференції відбудеться засідання Круглого столу "Молодь та профспілки" та Конкурс молодіжної соціальної реклами.

Умови участі:
- надіслати заявку, оформлену відповідно до зразку;
– направити на нашу адресу тези доповіді обсягом до трьох сторінок (в електронному і друкованому вигляді) згідно із зазначеними вимогами.

Після одержання і розгляду матеріалів Оргкомітет інформує авторів про їх прийняття і відправляє персональне запрошення.

Реєстрація: 22 квітня з 9.00 до 10.00.

Організаційний внесок: 70 грн. (включає вартість видання програми конференції і тез доповідей).
Банківський рахунок Академії: р/р 26006301255074 у Московському відділенні ПІБ м. Києва МФО 322175, код 04641405.

Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

Вимоги до оформлення тез доповіді:
1. Тези повинні подаватися однією з робочих мов конференції у двох варіантах:
– у вигляді віддрукованого на папері тексту, обсягом до трьох сторінок з рецензією наукового керівника та його підписом;
– електронного файлу, ім’я якого співпадає з прізвищем автора тез.
2. Наявність як електронного, так і друкованого тексту обов’язкова. Обидва варіанти мають бути ідентичними.
3. У друкованому та електронному варіантах необхідно дотримуватися таких вимог:
− параметри сторінок – А4 (210 х 297 мм);
− поля сторінок – 2 см;
− міжрядковий інтервал – полуторний (комп’ютерний), вирівнювання – по ширині;
− шрифт – Times New Roman;
− назва тез – 16 пт;
− текст – 14 пт;
− вихідні дані автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), назва вузу, курс, факультет, спеціальність, науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, наукове звання);
− текстові матеріали подаються у форматі *.doc, або *.rtf. Електронні файли інших форматів не приймаються;
− обов’язковим є посилання на використану літературу по тексту та список літератури наприкінці тез.

Web-сторінка: www.socosvita.kiev.ua
Адреса оргкомітету: 03680, Україна, вул. Велика Окружна дорога 3, Академія праці та соціальних відносин, к. 403