Міжнародна наукова-практична конференція длястудентів, аспірантів та молодих вчених «Економічні механізми регулювання та контролю зовнішніх та внутрішніх економічних процесів»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених

19 серпня 2011 р., м. Київ

«ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Стратегічний менеджмент.
2. Історія економічних вчень.
3.Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
4. Правове регулювання соціально-економічних відносин.
5. Інноваційно-орієнтований роз¬ви¬ток економіки України та її інтеграція у світовий еконо-міч¬ний простір.
6. Операційний менеджмент.
7. Теорія управління економічними системами.
8. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу та аудиту.
9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
10. Економіка праці та управління персоналом.

Конференція проходитиме в заочній формі. Після її проведення усім учасникам протягом 10 днів буде розіслано збірники тез доповідей.

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

Умови участі у конференції:
До 18 серпня 2011 року (включно) надіслати на електрону адресу: conference.nef@gmail.com
1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв В.Д._Квитанція)
3) заповнити анкету учасника на сайті Аналітичного центру «Нова Економіка».

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ ОН-ЛАЙН
Сплатити організаційний внесок ( 85 грн.) можна за наступними банківськими реквізитами:

Реквізити для оплати публікації через відділення Приватбанку:
Номер карти 6762 4620 5358 7413
Помозов Сергій Вікторович

Реквізити для оплати публікації в інших українських банках:
Отримувач: ПАО КБ «Приватбанк»
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: Поповнення СКР № 6762 4620 5358 7413 Помозова Сергія Вікторовича

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.
При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.
Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не приймаються.

Контакт:

Аналітичний центр «Нова Економіка»
03134, м. Київ-134, а/с 41
Web: www.nef.kiev.ua
E-mail: pomozov@nef.kiev.ua
Tel.: +38 099-421-65-85

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Informaciini list_NovaEconomica_Kyiv_19.08.doc57 КБ