Міжнародна наукова конференція на тему: "Стильова панорама українського мистецтва"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Міжнародна наукова конференція на тему: “Стильова панорама українського мистецтва” відбудеться 18 грудня 2008 р.

Тематикою секційних засідань конференції передбачено розгляд широкого спектру художньо-стильових проблем образотворчого, декоративно-прикладного, музичного, театрального та кіномистецтва, зокрема:

1. Мистецькі стилі в Україні від первісності до поч. ХХ ст.

2. Естетико-стильові трансформації в українському мистецтві на поч. ХХ. ст.: сецесія, урбанізм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм, неофольклоризм.

3. Художньо-стильові напрямки в українському мистецтві ХХ ст: неостилістика, необароко, неокласицизм, неоромантизм, неофольклоризм.

4. Художньо-стильові особливості українського авангарду.

5. Постмодернізм і сучасне українське мистецтво.

6. Особливості професійних мистецьких шкіл в Україні.

7. Регіональна специфіка професійних мистецьких шкіл у контексті національної та європейської культури.

8. Соціалістичний реалізм: академічний та вульгарно-казенний.

Заявку на участь у роботі конференції (назва доповіді, резюме в обсязі 500 знаків ( укр., англ., рос. мовами), прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада, домашня адреса, № тел., електронна адреса) просимо надсилати до 17 листопада 2008 р.

Вимоги до оформлення статті: Обсяг тексту – до 20000 знаків. Вгорі справа: прізвище, ім’я автора, нижче – назва міста. Назва статті – посередині, великими літерами. Текст – Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14 (розширення – .rtf); параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм; інтервал між рядками – 1,5.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти, скорочувати і правити доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції

Оргкомітет конференції: 01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4, ІМФЕ, Оргкомітет Міжнародної наукової конференції

Телефони: 8 (044) 279-45-22; 8 (050) 968–03–30 Школьна Ольга

Тел/факс: 8 (044) 501–14-70

Електронна пошта: ljolja2005@ua.fm, ljolja2005@ukr.net, etnolog@etnolog.org.ua