Міжнародна наукова конференція "Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій" - MegaLing'2009

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Національна академія наук України
Міністерство освіти і науки України
Український мовно-інформаційний фонд НАН України
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Харківський національний університет радіоелектроніки
Інститут російської мови ім. В.В. Виноградова РАН
Санкт-Петербурзький державний університет
проводять міжнародну наукову конференцію MegaLing'2009
ГОРИЗОНТИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

20-27 вересня 2009, Україна, Київ

В центрі уваги конференції – теоретичні основи прикладної лінгвістики, когнітивне моделювання, корпусні технології, лінгвістичні аспекти штучного інтелекту, комп’ютерні перекладачі та словники, лінгвістична експертиза, інформаційно-комунікативні технології в освіті, науці та бізнесі.

Наукові напрямки конференції:
1. Когнітивне моделювання комунікації
Філософія мови. Мова і культура в глобальному світі. Аспекти розуміння мови. Когніція, досвід, комунікація. Знакові коди комунікації. Метафора, метонімія, ментальний простір.
2. Корпусна лінгвістика
Лінгвістичні й технологічні аспекти створення корпусів. Кодування мовної інформації. Дослідження мови на основі лінгвістичних корпусів.
3. Інтелектуальні системи обробки мови
Системи розуміння мови. Машинний переклад. Інтелектуальний людино-машинний діалог. Лінгвістичні методи пошуку, виділення і анотування інформації.
4. Лексикографічні та граматичні системи
Формальні моделі мовних систем. Інтегральний опис мови. Комп’ютерні словники і граматики. Концептографія. Мовні онтології.
5. Лінгвістика Інтернету
Семіотика Інтернету. Лінгвістичні проблеми семантичного Веба.
6. Лінгвістична експертиза і юридична лінгвістика
7. Інформаційно-комунікативні технології в науці, освіті та бізнесі
Віртуальні системи професійної взаємодії в лінгвістиці. Інформаційні технології в освіті. Інформатика і економіка знань.

Коло можливих тем не обмежується перерахованими,ми готові розглянути й інші пропозиції
Подання заявок та тез:
Для участі в конференції необхідно до 15 липня 2009 року подати електронною поштою за адресою info@megaling.org.ua, iros@zeos.net заявку і тези доповіді (300–400 слів, до 2000 символів, в форматі rtf українською, російською або англійською мовами).

В заявці, будь ласка, вкажіть:
* назву доповіді;
* ім’я, по батькові, прізвище автора (-ів);
* місце роботи, посаду та науковий ступінь автора (-ів);
* поштову адресу, номер телефона та електронну адресу автора (-ів);
* один із вказаних напрямків конференції (I – VII);
* форму участі в конференції (виступ, стендова доповідь, без доповіді).

Організаційний внесок становить еквівалент 50 євро (країни СНГ), 100 євро (далеке зарубіжжя). Планується публікація доповідей, прочитаних на конференції, в збірнику або журналі ВАК України. Додаткову інформацію можна отримати за однією із контактних e-mail адрес.

Місце проведення конференції: Україна, Київ (адреса буде уточнена).
Вересень в Києві…
Ласкаво запрошуємо до Києва!

Контакти:
Остапова Ірина Вадимівна
Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Київ
iros@zeos.net
Тел. 8 (044) 525-86-75

Широков Костянтин Володимирович
Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Київ
info@megaling.org.ua
Тел. 8 (044) 227-31-32

Єрошенко Олександр Русланович
Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Київ
demode@ukrpost.ua
Тел. 8 (067) 508-35-01