Міжнародна наукова Інтернет-конференція правників «Новітні кримінально-правові дослідження – 2017»

Розділ: 

Дата події: 

Четвер, 20 Квітень, 2017

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!
Кафедра кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової Інтернет-конференції правників «НОВІТНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2017», яка відбудеться 20 квітня 2017 року.
На конференції обговорюватиметься широкий спектр питань генезису, сучасного стану та подальших перспектив розвитку кримінального права та оптимізації функціонування судових та правоохоронних інституцій в умовах формування громадянського суспільства та розбудови соціальної держави. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на вдосконалення діючого кримінального закону з метою підвищення його ефективності та створення умов для динамічного розвитку кримінально-правової науки та методики викладання відповідних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Для участі в науковому заході запрошуються фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, науковці, докторанти, аспіранти, асистенти-стажисти, студенти, слухачі, курсанти – всі ті, кому не байдужі проблеми розвитку сучасного кримінального права.
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
– Кримінальні правопорушення: сучасні тенденції криміналізаційних (декриміналізаційних) процесів.
– Кримінальна відповідальність та інші заходи кримінально-правового впливу: проблеми пеналізації (депеналізації).
– Проблеми взаємодії та узгодженості кримінального закону та кримінально-процесуального законодавства.
– Сучасні форми протидії девіантним проявам: кримінологічний, кримінально-виконавчий і криміналістичний аспекти.
– Людський фактор і кримінальний закон в публічно-правовому регулюванні: загальнотеоретичний, історико-юридичний і філософсько-правовий вимір.
– Кримінальне право в міжгалузевих зв’язках: публічно-правовий та приватно-правовий аспекти.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 1 квітня надіслати (подати) до Оргкомітету: заявку; текст доповіді (загальний обсяг не більше 5 сторінок); рецензію наукового керівника з підписом та печаткою (зіскановану) для осіб, які не мають наукового ступеня; електронний варіант заявки та тез доповіді (надаються електронною поштою за адресами: conf_criminal@ukr.net; conf_criminal@mail.ua; mip_kpd@onua.edu.ua); копію квитанції про оплату (покриття витрат).

Учаснику конференції необхідно враховувати наступне:
– авторам: організаційний збір за участь в конференції не передбачений. Здійснюється часткове покриття витрат, пов’язаних з виданням збірника наукових праць та оплати поштових послуг, шляхом сплати внеску у розмірі 200 гривень, що вноситься особисто, або за реквізитами, які надаються організаторами конференції після отримання Організаційним комітетом матеріалів та прийняття рішення про їх включення до збірника наукових праць;
– вчені, які мають науковий ступінь ДОКТОРА НАУК, і беруть участь у конференції одноособово, за покриття витрат, пов’язаних з виданням збірника наукових праць та наданих поштових послуг, ОПЛАТУ НЕ ВНОСЯТЬ
– збірник наукових праць буде виданий з присвоєнням УДК, ББК і номера ISBN;
– бібліографічні метадані будуть проіндексовані в наукометричній базі Google Scholar;
– доповіді учасників будуть розміщені на Інтернет-сайті кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін МІП НУ «ОЮА» nikolaevonua.org.ua;
– збірник наукових праць, до якого будуть включені найбільш цікаві доповіді, буде виданий та розповсюджений серед учасників до 10 травня;
– оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів наукових статей без повернення авторові.

Координати:
Адреса: вул. Генерала Карпенка, буд. 18, м. Миколаїв, 54038, Україна
Тел.: (0512) 34-20-91 Козаченко Олександр Васильович
Тел./Факс: (0512) 34-01-12
E-mail: conf_criminal@ukr.net; conf_criminal@mail.ua; mip_kpd@onua.edu.ua

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Інформаційний лист75 КБ