Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"

Розділ: 

Дата події: 

Четвер, 1 Грудень, 2016

Місце події: 

Останній термін подання матеріалів: 01 грудня 2016 року
Тип публікацій: тези
Організаційний внесок: у додатку
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
Плануються наступні напрями її роботи (секції):
1. Інформаційні системи і технології.
• Теоретичні основи інформатики та кібернетики
• Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
• Системи та процеси керування
• Комп'ютерні системи та компоненти
• Інформаційні технології
• Автоматизація процесів керування
• Системи автоматизації проектувальних робіт
• Системи захисту інформації
• Інформаційна безпека
• Управління проектами і програмами
• Системи та засоби штучного інтелекту
• Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
• Медична та біологічна інформатика і кібернетика
• Соціальна інформатика
2. Економічні науки.
• Економічна теорія та історія економічної думки
• Світове господарство і міжнародні економічні відносини
• Економіка та управління національним господарством
• Економіка та управління підприємствами
• Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
• Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
• Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
• Гроші, фінанси і кредит
• Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
• Статистика
3. Технічні науки.
• Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
• Машинознавство
• Обробка матеріалів у машинобудуванні
• Галузеве машинобудування
• Електротехніка
• Прилади
• Радіотехніка та телекомунікації
• Енергетика
• Металургія
• Хімічні технології
• Технологія харчової та легкої промисловості
• Транспорт
• Будівництво
• Безпека життєдіяльності
• Електроніка

ДолученняРозмір
Image icon z_efa4a2dd.jpg93.25 КБ