Міжнародна мережева науково-практична конференція «Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

На конференцію запрошуються викладачі та студенти вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, слухачі магістратури, представники органів державного і місцевого самоврядування, міжнародних організацій, підприємств, фінансових, комерційних та некомерційних установ, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Робочі секції конференції:
1. Інноваційно-інвестиційний розвиток міста та регіонів:
- економічні механізми інноваційної діяльності в умовах євроінтеграції;
- венчурно-інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку регіонів;
- “зелена” економіка та екологічні проблеми територій;
- формування позитивного іміджу територій, інфраструктура економіки знань.
2. Соціальні інституції в умовах європейської інтеграції:
- соціально-культурні та духовні аспекти інтеграційних процесів в науково-освітньому просторі;
- український та міжнародний досвід організації соціального партнерства;
- соціальні та медичні фактори розвитку економіки знань;
- роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційного потенціалу регіонів.
3. Інтеграційні процеси в глобальному науково-освітньому просторі:
- формування нового глобального науково-освітнього простору;
- міжнародна інноваційна діяльність України та трансфер технологій;
- Україна та ЄС: транскордонне науково-освітнє співробітництво.
4. Інноваційно-інформаційні системи трансферу знань і технологій:
- новітні інформаційні системи в освіті та науці;
- мережеві технології трансферу знань в бізнесі і соціальній сфері;
- електронне врядування територій;
- кодифікація знань, безпека та системи захисту інформації.

ДолученняРозмір
PDF icon 24-26.04.2013Ternopol.pdf441.23 КБ