Международная научная конференция MicroCAD / Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології