Методичні рекомендації щодо написання статті на конференцію

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Для того, щоб зрозуміти, як написати дійсно хорошу статтю, необхідно знати, що таке стаття і яка її роль.
Стаття – це науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті. Вона відноситься до найпоширенішого, але водночас найскладнішого, з точки зору її написання, жанру журналістики.
За видами статті класифікують на інформаційні – ті, які носять пояснювальний характер, в яких присутня певна інформація; аналітичні – в яких присутні аналіз та підсумок; художньо-публіцистичні – з яскравою, емоційною силою впливу на читача.
За цільовим призначенням розрізняють передові, пропагандистські, проблемні, критичні, наукові, рекламні, інформаційні статті.

Як правильно писати статтю? Якою повинна бути її структура?

Як і будь-яка наукова робота, стаття має свої головні частини, серед яких виокремлюють:

заголовок;
вступ;
головну частину;
висновок.
Правила написання хорошої статті

1. Правильний заголовок. Заголовок повинен привернути увагу читача і змусити його читати текст далі, не покидаючи сторінку. Він повинен бути цікавим, зрозумілим, інформативним, мати закінчену думку, вміщатися в одну стрічку та читатися «одним поглядом». Саме по заголовку читач визначає, чи варто йому читати статтю і чи отримає він корисну (або цікаву) інформацію.

2. Вступ: утримує увагу читача і сприяє продовженню читання. Повинен містити інформацію про головну думку і короткий виклад її змісту.

3. Виклад основного тексту статті або безпосередньо подробиці, які зацікавлять читача.
4. Статтю потрібно писати простими реченнями – так інформація є більш доступною читачеві для розуміння чи запам’ятовування.

5. Потрібно поділяти текст на абзаци. Для зручного читання слід використовувати не більше 5-10 речень в одному абзаці.

6. Щоб слідкувати за темою, використовуйте план, де перераховані два-три переконливі аргументи для головної частини, і кілька фраз для переконливого висновку.

7. Дотримуємося логічної послідовності. Важливо плавно робити перехід від одного абзацу до іншого, не втрачаючи при цьому основної думки та не забуваючи про акценти, які привертають увагу до необхідних моментів.

8. При написанні статті слід дотримуватись літературної мови і стилю, уникаючи народних висловів та жаргонів, якщо того не вимагає аудиторія або стиль статті.

11. Обов’язково перевіряйте текст на наявність орфографічних та пунктуаційних помилок.

12. Висновок статті повинен бути її логічним завершенням та містити ключові позиції статті, які читач може взяти за інформативну основу.
Загалом структура тексту у статті має бути такою:

  1. заголовок – коротке, лаконічне, інформативне речення;
  2. вступ –2-3 речення про зміст і цілі статті (не більше 10% усього тексту);
  3. головна частина – розглянута в логічній послідовності суть досліджуваного питання (близько 80% тексту);
  4. висновок – кілька речень, у яких автор підводить підсумок досліджуваного питання (не менше 10% загального тексту).

  5. Сподіваємось, що наші рекомендації допоможуть вам при написанні хороших, цікавих і пізнавальних статей!