Магістерська програма з психології УКУ

Розділ: 

Галузь: 

Дата події: 

Четвер, 1 Червень, 2017

Ключові слова та терміни: 

Магістерська програма з клінічної психології з основами психодинамічної терапії

Магістерська програма з психодинамічної психотерапії Українського католицького університету у Львові – інтенсивна дворічна програма, спрямована на формування професійного критичного, творчого, аналітичного мислення.

Наша місія – підготовка висококваліфікованих фахівців, натхненних психодинамічним підходом, який сприятиме їм у пошуку відповідей на виклики сучасного світу у галузях психічного і фізичного здоров’я, соціальних процесів, бізнесу, політики, культури і мистецтва.

Відтак, майбутній спеціаліст зможе обрати для вивчення один із спеціалізованих напрямків програми: консультант у клінічній сфері або консультант в управлінні та бізнесі, та здобуття великого практичного досвіду за вибраним напрямом.Унікальність програми:

1. Навчальна програма побудована за Австрійським взірцем підготовки магістрів у сфері клінічної психології та психотерапії та є узгодженою з Віденським університетом ім. З. Фройда.
2. Магістерська програма передбачає можливість отримати одночасно два дипломи про вищу освіту: 1. Український диплом державного зразка про присудження ступеня магістра у клінічній психології; 2. Австрійський диплом державного зразка про присудження ступеня магістра у психотерапії та можливість семестрового навчання у Віденському університеті ім. З . Фройда
3. Викладання ведеться висококваліфікованими викладачами (доцентами, професорами), які поєднують роботу в університеті з веденням консультативної практики – психологи та психотерапевти, які є членами Європейських та Всесвітніх психотерапевтичних асоціацій.
4. Програма передбачає вибір студентами одного із спеціалізованих напрямків: консультант у клінічній сфері або консультант в управлінні та бізнесі, та здобуття великого практичного досвіду за вибраним напрямом.
5. Співпраця магістерської програми з Інститутом дитячої та юнацької психотерапії та Львівським товариством символдрами забезпечує додаткову сертифікацію про прослухані академічні години за напрямами дитяча та юнацька психотерапія, символдрама.
6. Головною вимогою є як мінімум бакалаврська освіта за однією з гуманітарних спеціальностей (не лише психологічна!!!)

Що таке психодинамічна психотерапія?
Психодинамічний напрямок базується на принципі визначального впливу минулого досвіду на формування світогляду, манери поведінки людини, її внутрішніх і зовнішніх проблем.
Основою психодинамічного напрямку в психотерапії є досягнення розуміння динаміки психічного життя людини, тобто тих сил що існують на різних рівнях свідомості та позасвідомого та породжують думки, переживання і поведінку людини.
В рамках психодинамічного підходу діють найбільше відомих шкіл і напрямків:
• Психоаналіз та психоаналітична психотерапія
• Індивідуальна терапія Адлера
• Аналітична терапія Юнга
• Сімейна психотерапія об′єктних стосунків
• Гуманістична психотерапія Фрома
• Транзактний аналіз
• Психодрама
• Символдрама
• Тілесно-орієнтована психотерапія
• Гештальт-терапія
• Позитивна психотерапія
І багато інших.

Форма навчання – модульна : один тиждень аудиторного навчання на місяць. 20 тижнів супервізованої практики.
Загальний обсяг програми – 120 кредитів ЄКТС
Термін навчання – 1 рік 10 місяців

Галина Католик, завідувач кафедри психології та психотерапії katolyk@ucu.edu.ua
Ірина Семків, доцент кафедри психології та психотерапії semkiv@ucu.edu.ua