Круглий стіл "Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Тематичні напрямки
1. Сучасний стан захисту прав людини в Україні в контексті світового досвіду
2. Становлення інститутів громадянського суспільства в Україні.
3. Реалізація права на освіту в Україні. Болонський процес. Зовнішнє тестування. Підготовка наукових кадрів.
4. Інформаційна політика та стан інформаційної безпеки в Україні.
5. Якість життя населення України: аналіз, оцінки, прогнози.
6. Стан охорони здоров’я та формування здорового способу життя.
7. Роль громадських організацій у формуванні гуманітарної політики в Україні.

Організатори: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, Кримський інститут бізнесу, Консалтингово-конфліктологічний центр.

Для участі у конференції до 18 лютого 2011 р. на адресу оргкомітету або электронною поштою необхідно надіслати:
- заявку щодо участі у конференції
- тези
- от скановану квитанцію про сплату оргвнеску.