Конференція “Проблеми природокористування, сталого розвитку та екологічної безпеки регіонів”

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

6-8 жовтня 2009 року у м. Дніпропетровську, в Інституті проблем природокористування та екології НАН України відбудеться п’ята міжнародна науково-практична конференція “Проблеми природокористування, сталого розвитку та екологічної безпеки регіонів”.

Мета конференції: обмін науковим та практичним досвідом у сфері вирішення проблем природокористування, сталого розвитку та екологічної безпеки регіонів, визначення нових підходів та напрямків досліджень, розробка рекомендацій для удосконалення законодавчо-нормативної бази, залучення громадськості до вирішення екологічних проблем на основі наукової інформації.

Основні проблемно-тематичні напрямки роботи конференції :

* загальнотеоретичні проблеми сталого розвитку;
* соціальні і екологічні проблеми в контексті сталого розвитку;
* природні ресурси, їх доступність та вичерпність;
* технології природокористування, оцінка їх впливу на навколишнє середовище;
* економіка природокористування, нормування техногенезу та планування природоохоронних заходів;
* розвиток екосистем і біорізноманіття, екологічна мережа і заповідна справа; моніторинг стану навколишнього середовища, підготовка управлінських рішень з екологічної безпеки;
* геолого-геофізичні та космічні явища, прогноз їх впливу на стан навколишнього середовища;
* екологічна безпека життєдіяльності в умовах сталого розвитку;
* екологічна експертиза, екологічний аудит і страхування, оцінка впливу на навколишнє середовище;
* екогеоінформатика: комп’ютерні технології і інформаційні системи;
* екологічна освіта, спеціалізація при підготовці наукових та інженерних кадрів;
* роль громадських організацій в досягненні цілей сталого розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід.

До початку конференції планується видання збірника тез доповідей, а також доповідей, відібраних Оргкомітетом, у збірнику наукових робіт інституту “Екологія та природокористування”.

Для часткового відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням конференції (видання програми і матеріалів конференції, організація екскурсій, тощо) пропонується регістраційний внесок у розмірі 50 гривень з учасника (до 01.09.2009р.). Банківські реквізити: р/р № 35227003001304 в ГУДКУ Дніпропетровської обл., ОКПО 05540095, МФО 805012 (Призначення платежу-Спонсорська допомога для організації та проведення конференції).

Для участі у конференції необхідно направити до 30 червня 2009 року:

* заявку на участь (форма додається);
* тези доповідей надрукованих у двох екземплярах (1-2 повні сторінки формату А4) (вимоги до оформлення додаються);
* електронну версію тез доповіді: файл у форматі редактора Microsoft Word-97 з текстом у двох копіях на одному магнітному носії (дискета 3,5” або CD-R) або електронною поштою;
* пропозиції до проекту рішень конференції

Після отримання указаних матеріалів учасникам буде направлено запрошення на конференцію.

ЗАЯВКА на участь у конференції “Проблеми природокористування, сталого розвитку та екологічної безпеки регіонів”

ПІБ

Місце роботи (навчання) (повна та скорочена назва організації, адреса)

Посада

Вчений ступінь, звання

Адреса для листування

Телефон / факс

E-mail

Назва доповіді

Секція

Дата Підпис
Контакти

* ippe-main@svitonline.com
* м. Дніпропетровськ 49000 вул. Московська 6