Конференція "Мова. Культура. Комунікація : дух нової епохи у слові, тексті, семіосфері"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатори:
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Планується робота за напрямками:
1. Методологія сучасних міждисциплінарних студій
2. "Дух нової епохи" у дзеркалі мови
3. Одиниці мови та мовлення в аспекті лінгвосеміотики, лінгвокультурології, когнітивістики
4. Порівняльно-історичні та типологічні студії мовних систем у синхронії та діахронії
5. Типологія дискурсу та теорія комунікації у ХХІ ст.
6. Прикладна лінгвістика. Перекладознавство. Навчання іноземних мов.
7. Література зарубіжних країн: текст, жанр і стиль
8. Міжмовні та міжкультурні контакти у контексті цивілізаційних трансформацій
Реєстрація – 24.04.2014 з 9.00 до 10.00 на філологічному факультеті ЧНПУ (в. Гетьмана Полуботка, 53. Проїзд – до зупинки „Червоний міст” трол. №1,8,9, маршр. таксі 16, 30, 38, 39)
Порядок денний: 24.04.2014
10.00 – 13.30 - Пленарне засідання (Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.)
13.30 – 14.30 – Обід (включено в суму орг. внеску)
14.30 – 17.00 – Робота секцій (Доповідь на секційному засіданні – до 15 хв., повідомлення – 5 хв.)
17.00 – 17.30 – Круглий стіл: підсумкове засідання
* 25.04.2014 – екскурсія по історичному центру міста (за бажанням учасників, входить в орг. внесок)
До початку роботи конференції планується випуск тез доповідей.
- Формат матеріалів, що подаються:1 роздрукований примірник та його електронний варіант (при записі не „фіналізувати” CD); обсяг – до 800 слів, Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал - 1,2; береги: згори та знизу – 2см, праворуч і ліворуч – 2,5 см; ілюстративний матеріал виділяється курсивом; заголовок - по центру; П.І.Б. автора, назва ВНЗ – праворуч над назвою (малюнки, таблиці, нестандартні шрифти та інформація про автора подаються додатково окремими файлами).
- Учасники з України сплачують організаційний внесок – 220 грн., учасники з інших країн – еквівалент 35 USD. Можлива заочна форма участі. Кошти переказати Колеснику Олександру Сергійовичу на карт. рахунок 6762466727313361 у Приват Банку, матеріали, копію квитанції про сплату оргвнеску, 1 поштовий конверт (якщо потрібне письмове запрошення) надсилати за адресою м. Чернігів 14013, в. Шевченка 47 -А, кв. 15, Колеснику О.С.
Витрати на проїзд та проживання - за рахунок учасників або установ, які вони представляють.
Довідки: 066-2236306 (Колесник Олександр Сергійович), axli@i.ua Форум - www.freemind.iboard.ws

Остаточний термін подачі матеріалів – 15.03.2014.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon _ГЕРМ-2014-UKR.doc51 КБ