ХХIІ Харківські міжнародні Сковородинівські читання "Сучасність філософії І. Канта: pro et contra" 2014

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо 26-27 вересня 2014 року взяти участь у ХХIІ Харківських міжнародних Сковородинівських читаннях «Сучасність філософії І. Канта: pro et contra», присвячених 290-річчю з дня народження І. Канта.

Організатор:
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та Харківське міське товариство "Філософська освіта".

Напрямки конференції:

 • І. Кант і Г. Сковорода: шляхи Просвітництва.
 • Актуальність критичної філософії: спадщина І. Канта у сучасному світі.
 • Етико-політичні принципи І. Канта у контексті суспільно-політичних трансформацій глобального світу.
 • Естетика І. Канта і сучасна культура: мистецтво, медіа, повсякденність.
 • Наука, освіта і університет: сучасні проблеми та перспективи.
 • Людина, людство, людяність: природа та/або свобода.

Дедлайн: 07.09.2014 року.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Для участі в конференції необхідно надіслати поштою або e-mail:

 • Заявку для участі в конференції (бланк заявки додається);
 • Тези доповіді (диск/E-mail).

Вимоги до оформлення матеріалів:

 • обсяг статті - до 12 стор. (0,5 друк. арк. - 20.000 зн.);
 • посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки цитованого джерела, наприклад: [5, c.12-14];
 • список літератури подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту;

Котакти
Електронна пошта Оргкомітету: skovoroda.m@gmail.com
Телефон: [+38 067] 9512294 – професор Іван Васильович Карпенко
[+38 057] 64-94-140, [+38 066] 19-93-127 – Олена Петрівна Рибка

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ
у ХХІI Харківських міжнародних сковородинівських читаннях
СУЧАСНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ І. КАНТА: PRO ET CONTRA», присвячених 290-річчю з дня народження І. Канта
Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________
Домашня адреса _______________________________________________
______________________________________________________________
Домашній телефон, е-mail _____________________________________
Місце роботи _________________________________________________
Службова адреса ______________________________________________
______________________________________________________________
Службовий телефон, факс, е-mail ______________________________
Науковий ступінь, учене звання _______________________________
Посада _______________________________________________________
Тема доповіді ________________________________________________
______________________________________________________________
Запланована секція ___________________________________________
Необхідність житла на час проведення конференції:
• кількість днів перебування у Харкові _______________________
Дата «____» _________________ 20__ р.
Підпис ___________________________