ХI Всеукраїнська міжнародна конференція з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів УкрОбраз’2012

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

адреса сайту конференції UkrObraz'2012

Крайній термін подачі матеріалів 31 липня 2012 року

Теми


 • проблеми створення образного комп’ютера;
 • методологічні проблеми розпізнавання образів та образного мислення;
 • теоретичні основи оброблення та розпізнавання сигналів і зображень;
 • проблеми навчання та самонавчання розпізнаванню образів;
 • автоматичне розпізнавання, розуміння та синтез мовних сигналів;
 • комп’ютерні мовні ресурси та технології;
 • технічна діагностика об’єктів і машин за їх сигналами та полями;
 • оброблення та розпізнавання друкованих і рукописних текстів, креслень і графічних зображень;
 • оброблення та розпізнавання фотозображень;
 • оброблення та розпізнавання сцен;
 • моделювання та дослідницькі системи;
 • архітектура процесорів оброблення та розпізнавання сигналів і зображень;
 • засоби введення-виведення сигналів і зображень та системи мультимедіа;
 • цифрова фільтрація, компресія, відновлення та синтез сигналів і зображень;
 • аудіовізуальні бази даних і знань: реферування та пошук інформації;
 • мультимодальні засоби людино-машинної комунікації;
 • нові інформаційні технології та системи, які базуються на обробленні сигналів і зображень.