Кафедра Газогідромеханіки і тепломасообміну НТУ ХПІ

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кафедра Газогідромеханіки і тепломасообміну НТУ ХПІ

Кафедра газогідромеханіки та тепломасообміну Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" була заснована в квітні 2002 року на базі Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України. У вересні 2003 року на кафедрі газогідромеханіки та тепломасообміну розпочато підготовку бакалаврів напрямку "Механіка" за спеціальністю "Гідроаеродинаміка". В червні 2007 року відбувся перший випуск бакалаврів. В теперішній час на кафедрі, навчається 40 студентів на першому – п’ятому курсах. В 2008-2009 учебному році планується перший випуск спеціалістів. У теперішній час на кафедрі працює 12 викладачів, з них 7 докторів наук и 4 кандидати наук. На кафедрі газогідромеханіки та тепломасообміну з відривом від виробництва навчається 12 аспірантів.

Сайт Кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/gt/uk/