IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників
Наукова рада з проблеми “Фізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої”
при ВФА Національної Академії наук України
Міністерство освіти і науки України
Українське фізичне товариство
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Запорізький національний технічний університет
ВАТ «Завод напівпровідників» (м.Запоріжжя)
Проводять IV Українську наукову конференцію з фізики напівпровідників (УНКФН-4)
“УНКФН-4”, Україна, Запоріжжя, 15 - 19 вересня 2009 р.
Метою конференції є розгляд досягнень і широке обговорення сучасних проблем фізики напівпровідників, нових фізичних явищ та новітніх технологій у цій галузі
Конференція присвячена 50-річчю створення Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України
Наукові напрями конференції:
1. Нові фізичні явища в об’ємі та на поверхні напівпровідників
2. Фізичні явища у низько- та квантово розмірних структурах.
3. Сучасні кремнійові технології
4. Фізика напівпровідникових приладів:
* а) проблемні питання мікро- та наноелектроніки, квантові і наноструктурні прилади;
* б) сучасні фізико-технічні аспекти оптоелектронних пристроїв
* в) надвисокочастотна та терагерцова електроніка
5. Матеріалознавство, технології та діагностика напівпровідникових матеріалів.
Тези доповідей будуть видані перед початком роботи конференції.