IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері» - 2014

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері», що відбудеться 02.04.2014-04.04.2014 у Донецькому національному університеті (ДонНУ)
Метою конференції є: обговорення проблем розробки і застосування інноваційних рішень на базі комп’ютерних технологій і систем у документознавчій сфері.

Основні напрямки роботи конференції:(секції)

1. Концептуальні основи застосування інформаційних технологій в документарних інформаційних системах.
2. Використання інформаційних технологій у підготовці спеціалізованих документів і ресурсів.
3. Менеджмент інформаційних систем.
4. Інноваційні підходи до організації документообігу і діловодства в підприємницькій діяльності.
5. Проблеми підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».
6. Прикладні аспекти застосування інформаційних технологій і систем.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

До участі у роботі конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіранти, менеджери підприємств, установ і закладів, фахівці з документознавства та інформаційної діяльності.

До 1 березня 2014 р. (обов’язково) надіслати на адресу conf.donnu.isu@gmail.com:

  • заявку на участь;
  • тези доповіді (друковану та електронну версії з дотриманням зазначених вимог);
  • скановану квитанцію про оплату.

У випадках невиконання вимог та термінів, тези доповідей не будуть надруковані. Тези учасників публікуватимуться у збірнику до початку конференції.

Вимоги до оформлення тез:

  • обсяг – 2 сторінки формату А4 через 1 інтервал; усі поля – 2 см.; абзац – 5 знаків; шрифт – Times New Roman; 12 розмір;
  • прізвище, ініціали та науковий ступінь автора розміщуються зверху праворуч. Під прізвищем – назва установи (скорочено) і місто. Нижче через інтервал – назва доповіді прописними літерами, ще через інтервал основний текст;
  • текст виконується у редакторі Word for Windows версії 6.0 і вище. Для набору формул, графіків і таблиць використовуються вмонтовані до Word програми;
  • оргкомітет залишає за собою право на рецензування і відбір тез;
  • матеріали без електронної версії та копії квитанції про оплату розглядатися не будуть.

Вчений секретар: к.е.н., доц. Сімонова Галина Вячеславівна
Контактні телефони: (062) 302 09 67, 0506263518, 0668529796
E-mail: conf.donnu.isu@gmail.com