Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Круглому столі
«Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ. До 110-річчя НТУУ „КПІ” та 45-річчя Музею історії КПІ»,

який буде проведений 17 листопада 2008 р.

в НТУУ «КПІ» на базі відділу ДПМ «Музей історії КПІ». До участі у Круглому столі запрошуються співробітники музеїв, викладачі, аспіранти, студенти – всі ті, хто займається проблемами історії України, а також розвитку музеїв ВНЗ України. За матеріалами Круглому столі планується видання збірника.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ:
- Вивчення історії України у вітчизняних ВНЗ в контексті Болонського процесу.
- Проблема визначення найвидатніших історичних постатей минулого і сьогодення. Галерея Великих Українців.
- Участь української молоді в процесі примирення учасників Другої світової війни в ім’я нації.
- Молодь України – спадкоємниця нації.
- Роль та значення музеїв ВНЗ у навчально-виховному процесі освітнього закладу.

Робочі мови Круглого столу – українська, англійська.
Для участі у Круглому столі потрібно до 1 жовтня 2008 р. надіслати заявку, а також рекомендаційний лист від наукового керівника (для студентів та аспірантів).

Матеріали просимо надавати під час виступу.

Вимоги до оформлення тез: обсяг до трьох сторінок, надрукованих в форматі MS Word або rtf; шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,0 інтервал, формат А 4 з полями справа, знизу, зверху та зліва – 2 см. Розташування на сторінці: по центру сторінки назва великими літерами, наступний рядок – ініціали і прізвище, ще наступний – назва організації і в дужках місто; через рядок – текст). Обов’язковою є наявність електронного варіанту тез в форматі файлів (подаються на дискеті) та роздрукованому екземпляру тез.
Заявки на участь у Круглому столі приймаються:
Україна, 03056, Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус № 6, кім. 2-36 (Музей історії КПІ).
Контактний тел: 8 (044) 454-92-74 (відп. секретар: Сергій Ховрич).
E-mail: MHKPI@ntu-kpi.kiev.ua
Реєстрація учасників 17 листопада 2008 р. з 9.00 по 11.00. год., корпус № 6, кім. 2-36 (Музей історії КПІ).
Орієнтовна вартість проживання: 120 грн.
Усі витрати (проживання, харчування т.і.) бере на себе учасник Круглого столу.