Інтернет на підприємстві. Прибутки та збитки

Розділ: 

Сьогодні часто можна зустріти ситуацію, коли на підприємстві чи в установі активно впроваджується використання Інтернету управлінським персоналом. Проте, часто таке впровадження обмежується наданням користувацького доступу деяким робочим місцям комп’ютерної мережі установи.

Чи корисний такий підхід зокрема та користувацький Інтернет взагалі для фірми?

Довгий час більша частина керівників установ та фірм були категоричними противниками під’єднання корпоративної мережі установи до Інтернет. Значна частина керівників такими залишаються і досі, інтуїтивно відчуваючи певні загрози в глобальному інформаційному середовищі. Проте, тепер почали з’являтися керівники, які вважають, що Інтернет на робочих місцях є ознакою технологічності фірми, її респектабельності та процвітання. А також свідчить про високий рівень турботи фірми про своїх працівників.

Спробуємо проаналізувати ситуацію детальніше. Зразу обумовлюся, що дані міркування не стосуються наукових, освітніх закладів, дослідних лабораторій, ЗМІ, органів правопорядку (там своя специфіка), інших спеціальних установ та структур. У першу чергу мова піде про підприємства, фірми, установи.

Чи є корисним для таких установ Інтернет? Питання комплексне. Давайте подумаємо чи може він бути шкідливим. Однозначно! Глянемо на основні загрози, що несе у собі Інтернет на робочих місцях.

Фінансові видатки

Інтернет може стати достатньо серйозним джерелом прямих фінансових збитків. Трафік в Україні дорогий, і за умови швидкісного підключення та неспецифікованих об’ємів трафіку збитки для підприємства можуть вимірюватися тисячами доларів у місяць.

Вступає у дію закон – чим швидше під’єднання до Інтернету – тим більше трафіку витрачається намарно (викачування одного фільму з Інтернету може коштувати значно дорожче ліцензованої копії на DVD).

Інфікація комп’ютерів

Інтернет є джерелом різноманітних загроз для комп’ютерної мережі та обладнання підприємства. Інфікація комп’ютерів вірусами, троянами, adware і тому подібним шкідливим ПЗ здатна призвести до:

 • Викрадення конфіденційної інформації
 • Руйнування цінної інформації
 • Виведення з ладу комп’ютерних систем
 • Стрімкого росту витрат на Інтернет (внаслідок неконтрольованої поведінки інфікованої техніки)

До тих самих наслідків можуть привести і інші загрози з Інтернету

Погіршення атмосфери в колективі та руйнація бізнес-процесів

Впровадження Інтернету часто стає тлом, на якому відбуваються негативні процеси всередині колективу установи. Зокрема:

 • Марнується робочий час на недоцільне використання Інтернету
 • Виникає напруженість на основі заздрості “непід’єднаних” до “під’єднаних”
 • Виникає роздратування на випадки обмеження доступу до певних служб чи сайтів Інтернету
 • Виникає ситуація, коли сторонні особи (зокрема родичі та знайомі співробітників) використовують Інтернет, разом з тим різко понижають рівень інформаційної безпеки підприємства

 • Спрощуються контакти працівників, які є небажаними для підприємства (з конкурентами, перевіряючими органами і т.п.)

 • Спрощується доступ працівників до небажаної інформації (компромату на керівництво, служб працевлаштування і т.п.)

Конфлікти з суспільством та державою

Інтернет для підприємства часто стає джерелом нових конфліктів зі зовнішнім світом. Природа таких конфліктів лежить у сфері нерегламентованого та безвідповідального використання Інтернету працівниками з подальшою відповідальністю за такі дії усього підпримства. Часто такі конфлікти набувають однієї з наступних форм:

 • Відповідальність підприємства перед законом та спільнотою за зловмисні дії працівників (спроби злому, спаму, порушення законів в Інтернет і т.п.)
 • Падіння престижу підприємства – через недолугу поведінку співробітників в Інтернет (наприклад некоректні повідомлення на форумах)
 • Відповідальність підприємства за певні упущення, які інакше могли б бути прихованими. Наприклад, виявлення неліцензійних копій ПЗ при спробі автоматичної реєстації у виробників.
 • Порушення авторських прав. Працівники можуть використовувати Інтернет для завантаження неліцензійного ПЗ, баз даних, музики, фільмів, художніх творів.

Висновки

Як ми бачимо, бездумне впровадження Інтернету здатне завдати значної шкоди репутації та благополуччю підприємства. Основними причинами таких збитків є:

 • Некваліфікованість персоналу (як комп’ютерних служб так і простих користувачів)
 • Недостатнє планування процесу впровадження та використання Інтернету на підприємстві
 • Неготовність зустрітися з новими викликами та проблемами, що породжує глобальна мережа
 • Неповне розуміння цілей під’єднання користувачів до Інтернету.

Чи є Інтернет злом для підприємства? Ні! Що ж він може доброго підприємству дати і за яких умов? Це вже тема інших, наступних статтей на цьому сайті.

У попередньому розділі
мною було наведено ряд суттєвих загроз та небезпек, що несе у собі непродумане під’єднання до Інтернету робочих місць на підприємстві чи в установі.

Проте це зовсім не значить, що Інтернет на підприємстві є безумовно шкідливим і не може принести реальної користі. У даній статті власне і розглядаються можливі прибутки підприємства від впровадження на робочі місця доступу до глобальної мережі.

Глянемо тепер на основні прибутки, які несе в собі Інтернет для підприємства.

Оптимізація управління та взаємодії з партнерами

Основними плюсами Інтернету з цієї точки зору є використання систем електронних повідомлень: електронної пошти, інтернет-пейджерів (типу ICQ) та організації доступу до онлайн-форумів та системи підтримки групової роботи.
Зокрема з’являється можливість за прийнятну ціну:

 • Налагодити взаємодію філій та віддалених підрозділів (принаймні обмін документацією, розпорядженнями, зведеною інформацією). Дана можливість є особливо актуальною для національних холдингів, підприємств, філії яких розміщені в різних регіонах України та для підприємств, які розташовуються у багатьох країнах світу.
 • Налагодити оперативне спілкування з партнерами, причому спілкування пряме – між відповідальними особами на кожному з підприємств, без залучення різноманітних “канцелярій”, “приймалень” і т.п. Працівники підприємств безпосередньо обмінюються листами чи повідомленнями, за необхідності – переадресовують їх колегам.
 • Впровадити систему приватних онлайн-консультацій для клієнтів (вимагає встановлення сайту підприємства та спеціального програмного забезпечення);
 • Впровадити практику публічних консультацій для клієнтів. Таке консультування може робитися на власному сайті. Проте частіше таке консультування буває ефективним на певному спеціалізованому Інтернет-форумі. На популярному форумі відкривається спеціалізована нитка (thread) або навіть розділ, де фахівці підприємства дають належні відповіді та консультації клієнтам.

З наведеного списку зразу видно видно, що Інтернет дає значні переваги в управлінні та співпраці з клієнтами. Проте лише за однієї умови – достатнього рівня кваліфікації працівників та їхнього відповідального та ініціативного ставлення до виконання своїх обов’язків за допомогою глобальної мережі.

Підвищення рівня інформування підприємства та кваліфікації працівників

Інтернет є багатим джерелом інформації, у якому вистачає і сміття і справді вартісних речей. Користувачі в Інтернеті можуть знаходити цінну та актуальну інформацію, що має безпосередній стосунок до виконання їхніх службових обов’язків.

Отже, для підприємства інтернет може бути корисним у наступних напрямках:

 • Отримання актуальної та необхідної інформації. Керівники, юристи, економісти, інженери-виробничники отримують з мережі фахову інформацію, нормативні дані тощо. Найбанальнішими прикладами є курси валют, прогноз погоди, новини економіки. Частою практикою є доступ до платних сервісів, де гарантовано надається нова, достовірна, та повна інформація.
 • Підвищення кваліфікації працівників. Працівники мають змогу підтримувати та підвищувати свій фаховий рівень, читаючи фахові матеріали та вступаючи в дискусії на фахових форумах.
 • Загальний розвиток працівників. Доступ до інтернету є сильним стимулом для поглибленого вивчення та освоєння комп’ютерної техніки, програм, набуття спеціальних навичок. Крім того, Інтернет часто стимулює вивчення іноземних мов та освоєння нових навичок спілкування.

Усі ці плюси можуть мати місце лише за дотримання умови свідомого відповідального використання Інтернету працівниками підприємства. Запорукою цього є ненав’язливий контроль за діями, постійна допомога користувачам у пошуку ресурсів та стимулювання ініціативи по використанню Інтернету. Підозрюю, що в близькому майбутньому появиться навіть спеціальна посада – “фахівець по пошуку та поведінці в Інтернет”. Або ж дану функцію виконуватимуть запрошені по угодах зовнішні спеціалісти.

Покращення атмосфери в колективі
Як не парадоксально, Інтернет може стати в колективі як детонатором конфліктів, так і ще одним засобом єднання колективу та покращення ділової атмосфери. Очевидно, суть тут у наступному – Інтернет здатен загострити та підкреслити ті особливості людських стосунків, які мають місце на підприємстві. Тому впровадження інтернету в умовах “громадянської війни” на підприємстві є небезпечним.

Проте, позитивний вплив на колектив Інтернету є значним. Тут, зокрема:

 • Підвищення поваги підлеглих до керівництва, яке “думає про людей”.
  Можливість розв’язати певні особисті проблеми та задачі, що відповідно можуть підняти працездатність працівника (типу “скачати доньці реферат”).
 • Можливість працівника розкрити якісь додаткові грані характеру, які потім піднімлять його авторитет та авторитет колективу.
 • Підвищення почуття “команди”. Може вироблятися, зокрема в дискусіях на Інтернет-форумах, коли усі працівники фірми використовують однакову чи схожу атрибутику (підписи, домашня сторінка, аватар тощо) та відстоюють одну думку.

Проте, слід мати на увазі, що дані можливості Інтернету супроводжуються додатковими затратами часу (часто робочого) та трафіку. Тому дані можливості “ідуть в плюс” лише за умови толерантного, відповідального та кваліфікованого використання Інтернету працівниками. Вони повинні бути попереджені та усвідомлювати загрози спаму, вірусів, небажаність доступу до порно-сайтів, варез-архівів тощо. Користувачі повинні розуміти фізичні величини, в яких вимірюється трафік та усвідомлювати допустимі для них межі таких величин.

Відмітимо руйнівний для атмосфери характер дій адміністраторів мережі по жорсткому регламентуванню доступу до певних ресурсів. Наприклад:

 • Обмеження доступу до електронної пошти та інтернет-поштамтів.
 • Обмеження доступу до сайтів-новин та політичних сайтів.
 • Обмеження доступу до форумів, чатів, блогів.
 • Обмеження доступу до електронних бібліотек.
 • Обмеження типу “білий список”.

Такі обмеження породжують неприйняття користувачами та налаштувують їх як проти адміністаторів локальних мереж так і проти керівництва. Особливо, якщо обмеження введені не зразу, а вже після того, як користувач звик до них. Знаю випадок, коли висококваліфікований працівник звільнився з підприємства в знак протесту, що йому було обмежено доступ до його улюбленого форуму.

Правда, слід також відмітити, що деякі види обмежень (у першу чергу “різання банерів”) користувачами, як правило, вітаються.

Короткий висновок

Інтернет на робочих місцях може стати ефективним і потужним інструментом розвитку підприємства, укріплення його позицій на ринку та зміцнення “всередині”. Головною умовою цього є планове впровадження глобальної мережі, яке повинне крім виконання усіх технічних процедур передбачати також і серйозне навчання користувачів основам роботи в мережі та постійний контроль і увагу до того, наскільки ефективно, кваліфіковано та відповідально відбувається використання Інтернету працівниками.

&copy Андрій Пелещишин