ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Соціальна політика щодо тяжкохворих (невиліковних): роль опікунських рад як інструменту залучення додаткових ресурсів»

Розділ: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

До участі у конференції запрошуються фахівці з соціальної роботи та політики, охорони здоров’я, соціології, економіки, психології, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу, релігійних об’єднань, аспіранти та студенти старших курсів ВНЗ.

ЗБІРКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЖНА БУДЕ ОТРИМАТИ ПЕРЕД ЗАХОДОМ.

Тематичні напрямки:
1. Роль і місце опікунських рад і громадськості у сфері соціального захисту та охорони здоров’я.
2. Соціологічний вимір паліативної та хоспісної допомоги.
3. Економічні, нормативно-правові, організаційні передумови удосконалення роботи наглядових рад у сфері соціального захисту та охорони здоров’я.
4. Участь державних і недержавних організацій у формуванні соціальної політики щодо невиліковно хворих, членів їх родин і тих, хто надає їм послуги.
5. Соціальні стандарти та якість життя невиліковно хворих.
6. Проблеми та перспективи розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні та країнах світу.

Програма заходу будуватиметься навколо блоків:

• Робота опікунських рад;
• Психодраматичний ворк-шоп: «Коли лінія життя перетворюється на крапку» та ворк-шоп із плейбек-театру: «Інколи дуже треба поговорити…». Ведучий: Віталій КЛИМЧУК, Кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка, докторант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; психодрама-практик, танце-терапевт, психолог-консультант у методі позитивної психотерапії, засновник Житомирського плейбек-театру.
Для участі у конференції просимо Вас до 10 березня 2014 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету info@palliativ.kiev.ua (копію листа - на doroha@inbox.ru) заявку щодо участі у конференції, матеріали та відскановану квитанцію про сплату благодійного внеску (150 грн).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: Обсяг до 9 тис. знаків (3 аркуші формату А4); в редакторі Word з розширенням *doc, або *rtf. В правому куті ПІП автора (повністю), нижче – назва організації (ВНЗ) (без скорочень) та місто (у тому самому рядку), нижче – e-mail, моб.телефон. Далі через інтервал у центрі – назва матеріалу (заголовними літерами, жирним шрифтом 14-го розміру), нижче через інтервал друкується текст. Матеріали мають бути оформлені згідно вимог ВАК.
Назва файлу з матеріалами – прізвище першого автора латинськими буквами. Назва файлу з заявкою – слово «заявка» та прізвище першого автора. Матеріали та заявку не архівувати.

В заявці учасника просимо вказати таку інформацію:
Назва конференції
ПІБ учасника
Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Назва матеріалу
Тематичний напрям
Адреса для листування
Моб.телефон, E-mail, з якого надіслано тези
Ваша адреса
для листування за зразком:
Іванова В.В.
вул. Травнева,
буд. 3, кв.15
м. Київ, 04060

Реквізити для оплати: БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги» р/рах № 26001335761 АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ 37472350 Призначення платежу: благодійний внесок від Іванова В.В., без ПДВ, 150 грн
Ви плануєте (виберіть): виступити з доповіддю (до 15 хв.), виступити з повідомленням (до 5 хв.), взяти участь як слухач, опублікувати матеріали доповіді (заочна участь).

Благодійний внесок за участь становить 150 грн. (сплачують всі учасники: очні та заочні), що включає ЗБІРКУ МАТЕРІАЛІВ, ВИДАНУ НА ПОЧАТКУ ЗАХОДУ, сертифікат про участь і кава-брейк. Додаткову інформацію та матеріали минулорічної конференції можна отримати за телефонами моб. 097 14 17 456, 066 244 73 37 або info@palliativ.kiev.ua, doroha@inbox.ru або на сайті Асоціації www.palliativ.kiev.ua

Дедлайн: 10 березня 2014 р