III МНПК «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»

Розділ: 

Дата події: 

Четвер, 27 Квітень, 2017

Місце події: 

Адрес: 79013, м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери, 12, Кафедра обліку та аналізу Тел.: (032) 258-22-43

Е-мейл Оргкомитета: Е-mail для наукових статей: oaconf.article@ukr.net; Е-mail для тез доповіді: oaconf.thesis@ukr.net

Организаторы: Національний університет "Львівська політехніка"

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», яка відбудеться 27-28 квітня 2017 року в Національному університеті «Львівська політехніка».

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, а також фахівці в обліково-аналітичній сфері.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА СЕКЦІЯМИ:

Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства.
Уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика.
Організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.
Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства.
Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку.
Оплата за участь в конференції: 100 грн. та 40 грн. за кожну сторінку друкованих матеріалів (організаційні витрати, публікація матеріалів конференції у збірнику).

Додаткова оплата: за пересилку збірника – 20 грн., за додатковий примірник - 120 грн.

Кошти необхідно перерахувати Благодійному фонду розвитку Львівської політехніки на рахунок: 26007000001377 у ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, МФО 300023, ЄДРПОУ 25549684; в призначенні платежу вказати «За участь в конференції ОАЗ 2017 та прізвище учасника». Копія платіжного доручення подається в оргкомітет конференції разом із матеріалами.

Крайній термін подачі: наукових статей до фахового вісника - до 1 лютого 2017 р., наукових статей до англомовного журналу - до 1 січня 2017 р., тез доповідей - до 1 березня 2017 р.

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо подати оргкомітету:

заявку (реєстрація проводиться на сайті конференції);
тези доповідей – 1-2 стор. і/або статтю – 6-12 стор. (по два примірники, роздрук контрастний);
дві рецензії на статтю – внутрішню і зовнішню (обидві з завіреними підписами);
витяг з протоколу засідання структурного підрозділу про рекомендацію статті до друку;
лист-клопотання від керівництва організації, де працює чи навчається автор, на ім’я проректора з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка» з проханням про опублікування статті.
Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику праць конференції, а статті – у фаховому Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», а також в англомовному журналі «Economics, Entrepreneuship, Management».

Детальна інформація про конференцію на сайті: OAZ.CONF.LVIV.UA

та у інформлистах (DOC - PDF)

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Е-mail для наукових статей: oaconf.article@ukr.net

Е-mail для тез доповіді: oaconf.thesis@ukr.net

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

Організаційні питання: асист. Дзьоба Наталія Богданівна (+38-097-47-41-247)

Публікація тез доповіді: асист. Глушко Олег Володимирович (+38-097-97-92-518)

Публікація статей: асист. Гик Василь Володимирович (+38-097-61-29-763)

Зустріч та поселення учасників:

ст. викл. Мохняк Володимир Степанович (+38-067-73-62-059)

асист. Оліховський Володимир Ярославович (+38-067-27-88-829)

Источник:Оргкомітет конференції
Веб-сайт: http://oaz.conf.lviv.ua/