ІІІ міжнародна науково-практична конференція "Соціальна політика: принципи та методи реалізації в контексті світового та вітчизняного досвіду"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Останній день подання матеріалів: 1 квітня 2012 року

Тематичні напрямки:
1. Зміст та принципи соціальної політики держави.
2. Закономірності соціалізації суспільства у ХХ ст. та на початку ХХІ ст.
3. Соціальна безпека як пріоритет національного розвитку.
4. Право соціального захисту. Соціальні стандарти та якість життя.
5. Проблеми та перспективи посилення соціального компоненту в моделі розвитку України.

Умови участі: Необхідно надіслати на адресу оргкомітету электронною або звичайною поштою, заявку щодо участі у конференції, тези та відскановану квитанцію про сплату оргвнеску.

Організаційний внесок: 200 грн. (сплачують всі учасники: очні та заочні), включає розсилку збірника тез заочним учасникам поштою протягом місяця з дати конференції. Збірники видаються під час проведення заходу разом з сертифікатом про участь.

Оплата участі:
Реквізити для оплати: ФОП Трофимова Вікторія Валеріївна р/рах № 26008000174854 АКБ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції", м. Сімферополь, МФО 384577, код ЄДРПОУ 2882119962 Призна-чення платежу: за участь у конференції Прізвище, без ПДВ

Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг тез доповідей до 6 сторінок (включно) формату А-4; тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, стиль - звичайний (Normal), міжрядковий інтервал 1,5; поля з усіх сторін - 3 см, відступ на абзац 1. Вирівнювання по ширині.

В правому куті прізвище, ім'я, по-батькові автора (повністю), нижче - назва організації (ВНЗ) (без скорочень) та місто (у тому самому рядку), нижче - e-mail (за бажанням). Далі через інтервал у центрі - назва тез (заголовними літерами, жирним шрифтом 14-го розміру), нижче через інтервал друкується текст.Тези бажано починати з обґрунтування актуальності теми, закінчувати - висновками. Якщо в тексті є посилання на літературу (в квадратних дужках), потрібно дати її перелік наприкінці тексту. Рисунки повинні бути згруповані.

Назва файлу з тезами - прізвище першого автора латинськими буквами. Назва файлу з заявкою - слово "заявка" та прізвище першого автора. Тези та заявку не архівувати.

Web-сторінка організатора: http://www.educrimea.com/