ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»

Розділ: 

Дата події: 

Четвер, 8 Грудень, 2016

Місце події: 

Дата проведення: 08 грудня 2016 року.

Місце проведення: м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29, аудиторія К 203.

Останній термін подання тез та заявок: 01 грудня 2016 року.

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):

1. Управління національним господарством, галузями та господарськими комплексами.

2. Регіональний менеджмент та міжнародне співробітництво в контексті подальшої євроінтеграції України.

3. Менеджмент та економіка підприємства.

4. Управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство.

5. Ринок праці, зайнятість населення, соціальне партнерство.

6. Управління логістичними процесами на різних рівнях господарювання.

7. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ Є БЕЗКОШТОВНОЮ !

Координатори заходу:
Шубалий Олександр Михайлович – д.е.н., доц., завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці, тел./факс (0332) 78-56-66, (067) 5977616, (066) 1641160.
Хомік Вікторія Вікторівна – відповідальний секретар, тел.(0332) 78-56-66, (099) 3469416.

Детальна інформація - http://lutsk-ntu.com.ua/uk/aktualni-problemi-upravlinnya-socialno-ekonomichnimi-sistemami