I Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Економіко-правовий факультет, кафедра менеджменту Маріупольського державного гуманітарного університету запрошує Вас взяти участь у I Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», яка відбудеться
25 вересня 2009 року у м. Маріуполі.
Конференція присвячена розгляду питань розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу на національному й міжнародному рівнях, аналізу сучасних тенденцій управління цими галузями економіки в умовах глобалізації світового господарства, участі України на світовому туристичному та готельному ринку, а також питанням підвищення ефективності функціонування туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах функціонування національного й світового господарства. Для участі в роботі конференції запрошуються студенти, аспіранти, молоді вчені.
Основні напрями роботи конференції (секції) і питання, що пропонуються до обговорення:
• економіко-правові засади регулювання туристичної індустрії та готельно-ресторанного бізнесу;
• використання інформаційних технологій в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі:
• запровадження новітніх технологій у ресторанному господарстві;
• підготовка кадрів для сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу;
• сучасні тенденції розвитку національного й міжнародного туристичного та готельно-ресторанного бізнесу:
• розвиток регіональної інфраструктури при підготовці до проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2009/2012»
• міжнародний туризм як фактор сучасних інтеграційних процесів.
В рамках конференції передбачається робота секцій за вищевказаними напрямками. Організаційний комітет конференції ставить перед собою такі задачі:
• обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників конференції в області вивчення особливостей управляння туристичним та готельно-ресторанним бізнесом:
• розробка напрямів управління і розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах функціонування національного й світового господарства.

До початку роботи конференції планується публікація тез наукових доповідей учасників. Матеріали виступів направляти на листах білого паперу формату А4 і на дискетах 3.5 дюйми та на адресу електронної пошти mdgu_management@mail.ru в текстовому редакторі WORD 6.0, 7.0 (шрифт 10, Times New Roman, інтервал 1,0). Поля: верхнє - 20, нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому кутку: прізвище та ініціали - великими літерами; вчений ступінь (звання), курс, спеціальність, навчальний заклад - прописними літерами. Назва по центру, великими літерами. Нижче текст, що містить мінімальну кількість формул, графіків. Обсяг матеріалу представленого у такому вигляді, повинен бути не більш 1-2 сторінок. На надрукованому варіанті
тез повинний бути підпис автора або підпис наукового керівника студента. Термін надання матеріалів виступу до
1 липня 2009 р.
Тези доповідей, що оформлені з порушенням вимог, до публікації не допускаються.
Організаційний внесок складає:
для студентів МДГУ - 50 гри.;
для студентів - 75 грн.;
для магістрів, аспірантів та молодих вчених - 100 грн.
Вартість проїзду та проживання оплачуються учасниками самостійно.
Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання збірки матеріалів конференції та не включає вартість пересилання збірника тез доповідей.
Організаційний внесок має бути перерахований до 1 серпня 2009 р. за наступними реквізитами:
Одержувач: Маріупольський державний гуманітарний університет
Розрахунковий рахунок: 35220001000319
Банк одержувача: ГУДКУ у Донецькій обл. м. Донецьк
МФО: 834016
Код ЗКГІО 26593428
У квитанції обов'язково вказати: П.І.Б., орг. внесок за участь науково-практичної конференції.
Заявки на участь в конференції і матеріали тез доповідей відправляти за адресою: Кафедра менеджменту (ауд. 306) Маріупольський державний гуманітарний університет пр. Будівельників. 129-а м. Маріуполь Донецької області 87500 Україна
Контактний телефон для довідок: (0629) 53 22 49 (кафедра менеджменту) Е - mail: mdgu_management@mail.ru