Еколого-економічна система управління підприємством, регіоном, суспільством: обліково- аналітичні аспекти

Розділ: 

Дата події: 

Середа, 16 Листопад, 2016

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науковій інтернет-конференції, метою якої є обговорення, обмін досвідом та результатами наукових досліджень з питань дослідження обліково- аналітичного забезпечення еколого-економічної системи управління підприємством, регіоном, суспільством; пошук шляхів впровадження наукових напрацювань та інноваційних ідей щодо розвитку обліково-аналітичного забезпечення еколого-економічного управління підприємницькою діяльністю в контексті соціальної відповідальності бізнесу.

В ПРОГРАМІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЮТЬСЯ СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ЗА НАСТУПНИМИ НАПРЯМКАМИ:

1. Соціально-економічні та правові аспекти екологічного розвитку регіону.

2. Облік екологічної діяльності в контексті соціальної відповідальності бізнесу.

3. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання в еколого- безпечному середовищі.

4. Звітність підприємств: фінансові, управлінські та соціально-екологічні орієнтири.

5. Екоаудит та принципи "зеленої економіки".

6. Фінансові аспекти еколого-економічного регулювання.

7. Моделювання еколого-економічних систем.

8. Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки.

9. Маркетингова стратегія екологічного розвитку регіону.

10. Екотуризм як чинник сталого розвитку регіону.

Форма участі: дистанційна.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська, румунська.

До 16 листопада (включно) надіслати на електронну адресу konfchtei@ukr.net:

• тези доповіді українською, англійською, російською чи румунською мовами;

• відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску;

• заповнену анкету учасника конференції. Файли назвати за зразком: Іванченко І._тези.doc, Іванченко І._заявка.doc, Іванченко І_квитанція.doc.

Оргкомітет протягом 3 робочих днів електронною поштою повідомляє учасника конференції про отримання та прийняття матеріалів.

Вартість участі – 120 грн. (включає редакцію і видання збірника матеріалів конференції, розміщення електронного варіанту на науковому порталі ЧТЕІ КНТЕУ, сертифікат учасника конференції (за бажанням)).

ОДНООСІБНА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ДОКТОРІВ НАУК БЕЗКОШТОВНА

Участь студентів у роботі конференції передбачається за умови участі їхніх наукових керівників (публікація тез у співавторстві).