Джерела локальної історії (методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація)

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Дата проведення: 29.09.2009
Місце проведення: Україна, м. Київ

"Джерела локальної історії (методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація)"

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

ініціює проведення Міжнародної наукової конференції

"Джерела локальної історії (методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація)"
(Київ, 29 – 30 вересня 2009 року)

Під час конференції планується: розглянути джерелознавчі аспекти локальної історії, запровадити до наукового обігу нові джерела, обговорити методи їх дослідження, історико-науковий потенціал, та ширше коло питань, зокрема:

- Унікальне і глобальне в місцевій історії

- Центр і регіони в історичній свідомості соціуму

- Місцева історія – територія культурного обміну

- Хто, як і для чого вивчав місцеву історію

- "Колекція" спогадів – простір історії

- Що мешканці міст різних епох хотіли знати про рідне місто

- Чи може місцева історія "уміститися" в музеї

- Етнічно-культурний вимір інформації джерел локальної історії

- Місцева історія: наукове, популярне, науково-популярне

До участі у конференції запрошуються дослідники локальної історії, вчені-гуманітарії (історики, джерелознавці, етнологи, мистецтвознавці), викладачі, краєзнавці, архівісти, музейні працівники.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Заявки на участь в Конференції (тема доповіді, тези доповіді обсягом 500 знаків, прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса, телефон, e-mail, фото) приймаються до 30 березня 2008 року.

Тексти доповідей (обсягом 20 тис. знаків, надрук. 14 кеґлем, Times New Roman Cyr (редактор MS Word 6.0 Word 7.0, формат RTF) на папері формату А 4, поля ліве 3 см, інші 2 см.; посилання прикінцеві, з анотацією укр., рос. та англ. мовами) у двох паперових примірниках й на електронному носії приймаються до 1 червня 2009 р.

Можлива заочна участь у роботі Конференції. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наданих матеріалів. Матеріали Конференції будуть опубліковані.

Про організаційні питання (проїзд, проживання, харчування) буде повідомлено додатково. Участь у Конференції та публікація матеріалів - безоплатні.

Заявку на участь у роботі конференції, тему виступу та матеріали надсилати за адресою:

01001, вул. Трьохсвятительська 4, каб. 524. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Секретар Оргкомітету – ст. наук. сп., к.і.н. Зіневич Наталія Олексіївна.

Е-mail: iuad@mail.ru

Контактні телефони: 8 (044) 279-08-63 (вівт. – четв. 14.00.–17.00)

Моб. телефон: 8 (095) 315-13-89