Бобало Ю. Я. та ін. Методи і засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів

Бобало Ю. Я. та ін.
Методи і засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів
Монографія / Ю. Я. Бобало, В. Б. Дудикевич, В. М. Максимович, В. О. Хорошко, А. М. Бісик, Р. Т. Смук, Ю. Б. Сторонський. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 200 с. Формат 145 х 215 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-791-5

Розглянуто принципи побудови сучасних дозиметричних пристроїв. Наведено оригінальні апаратні і програмні засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів, що забезпечують покращення метрологічних характеристик пристроїв. Описано імітаційні моделі джерел випромінювання, детекторів і засобів опрацювання, які дають змогу аналізувати статичні і статистичні характеристики дозиметрів під час їхнього проектування. Наведено дані про дозиметричні пристрої різного призначення, що створені на основі нових принципів побудови, серійно випускаються і використовуються в різних галузях. Розглянуто питання проектування дозиметричної апаратури і завдання забезпечення її надійності.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, що працюють в галузях інформаційно-вимірювальної та обчислювальної техніки. Може бути корисною для студентів старших курсів, що спеціалізуються у відповідних напрямах.

Зміст

Список скорочень.
Вступ.
Розділ 1. Аналіз методів і засобів вимірювання дозиметричних величин.
1.1. Класифікація методів і засобів вимірювання дозиметричних величин, основні характеристики дозиметричних пристроїв (ДП), сфери їхнього застосування.
1.2. Фактори, що обмежують динамічний діапазон дозиметричних пристроїв, можливості його розширення.
1.3. Напрями покращення метрологічних характеристик ДП в умовах невизначеної динаміки зміни вимірюваної величини.
1.4. Методи дослідження характеристик дозиметричних пристроїв.
Розділ 2. Імітаційні моделі джерел випромінювання і дозиметричних детекторів.
2.1. Генератори пуассонівських імпульсних послідовностей.
2.2. Імітаційні моделі джерел випромінювання (ДВ) і дозиметричних детекторів (ДД).
Розділ 3. Апаратні засоби покращення метрологічних характеристик дозиметричних пристроїв.
3.1. Використання число-імпульсних функціональних перетворювачів (ЧІФП).
3.2. Використання двоканального способу вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД).
3.3. Розширення динамічного діапазону ДП відновленням вихідного імпульсного потоку ДД.
3.4. Нормування мертвого часу ДД.
3.5. Корекція енергетичної характеристики ДД.
Розділ 4. Покращення метрологічних характеристик ДП алгоритмічними методами.
4.1. Можливості алгоритмічних методів.
4.2. Використання методу залежної лічби для вимірювання інтенсивності дози.
4.3. Алгоритми роботи ДП з блоками детектування низької чутливості.
4.4. Мікропроцесорні ДП з розширеним динамічним діапазоном.
Розділ 5. Реалізація та впровадження розроблених ДП.
5.1. Дозиметр-радіометр гамма-бета-випромінювань ДКС-01 “СЕЛВІС”.
5.2. Радіометр-дозиметр гамма-бета-випромінювань РКС-01 “СТОРА”.
5.3. Дозиметр-радіометр універсальний МКС-У.
5.4. Дозиметр-радіометр гамма-бета-випромінювань пошуковий МКС-07 “ПОШУК”.
5.5. Дозиметр гамма-випромінювання індивідуальний ДКГ-21.
Розділ 6. Надійність дозиметричної апаратури.
6.1. Проектування дозиметричної апаратури (ДА) і завдання забезпечення її надійності.
6.2. Кількісні характеристики надійності ДА.
6.3. Показники надійності ДА.
6.4. Проблеми проектування окремих вузлів конструкцій.
6.5. Математична модель відмов елементів ДА.
6.6. Дослідження моделей відмов ДА.
6.7. Модель надійності необслуговуваної ДА.
6.8. Моделі надійності обслуговуваної ДА.
Список літератури.

Замовити книгу через Інтернет можна тут: Видавництво Львівської політехніки

Forums: 

Keywords: 

Fields: