Берко А. Ю. та ін. Системи електронної контент-комерції. Монографія

Берко А. Ю. та ін.
Системи електронної контент-комерції
Монографія / А. Ю. Берко, В. А. Висоцька, В. В. Пасічник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 612 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-797-7

Досліджено та вирішено важливу науково-технічну проблему моделювання і проектування систем електронної контент-комерції. Для вирішення цієї проблеми розглянуто широке коло питань, зокрема запропоновано класифікацію систем електронної комерції та систем електронної контент-комерції, розроблено формальні моделі систем електронної контент-комерції, їх окремих складових, сайтів, методи та алгоритми проектування систем електронної контент-комерції.
Для спеціалістів із проектування, розроблення та впровадження систем електронної контент-комерції, науковців у галузі ґлобальних інформаційних систем, Internet та WWW, фахівців з електронної комерції та Internet-реклами, менеджерів комплексних Веб-проектів, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.
Вступ.
Розділ 1. Концептуальні засади електронної комерції.
Розділ 2. Класифікація систем електронної комерції.
Розділ 3. Контент як об’єкт електронної комерції.
Розділ 4. Комерційний контент і контент-комерція.
Розділ 5. Потоки даних у системах електронної контент-комерції.
Розділ 6. Проектування систем електронної контент-комерції.
Розділ 7. Реалізація систем електронної контент-комерції.
Висновки.
Глосарій.
Список літератури.
Додаток.

Замовити книгу через Інтернет можна тут: Видавництво Львівської політехніки

Forums: 

Keywords: 

Fields: