Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги,

Організаційний комітет запрошує Вас до участі в роботі Міжнародної науково-методичної конференції <<Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах"(АПФОЗ-2013)>>

Конференція відбудеться 10-11 жовтня 2013 року в Національному
університеті "Львівська політехніка" у м. Львові, Україна.

На конференції передбачаються пленарні, секційні та стендові доповіді
з наступних питань:

А - навчальні програми з фізики;
В - методика викладання фізики;
С - лекційні демонстрації та технічні засоби навчання;
D - лабораторний практикум та його метрологічне забезпечення;
Е - методика оцінки знань студентів;
F - комп'ютери в навчальному процесі;
G - наукова робота у вузах та участь у ній студентів;
Н - узгоджене навчання фізики у вищих та середніх навчальних закладах.

Для участі в роботі конференції та опублікування доповіді Вам
необхідно до 30.06.2013 р. заповнити та вислати у електронному вигляді
на адресу Оргкомітету конференції АПФОЗ-2013 реєстраційну форму, яка
приєднана до цього повідомлення.

Електронна адреса Оргкомітету: apfoz13.lviv@gmail.com

ЛАСКАВО ПРОСИМО !