12-а Всеукраїнська науково-практична конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у 12-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”, яка відбудеться 19 квітня 2012 року у Хмельницькому університеті управління та права.
Основні тематичні напрямки конференції:

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку.
2. Статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку в контексті глобалізації світової економіки.
3. Порівняльна характеристика застосування методів кореляційного і регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей для вивчення взаємозв’язку соціально-економічних явищ.
4. Статистичні способи обґрунтування програм регіонального розвитку.
5. Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки результатів соціально-економічного розвитку.
6. Індексний аналіз закономірностей соціально-економічного розвитку.

Для участі в конференції Вам необхідно до 15 березня 2012 року надіслати:
Заявку на участь.
Доповідь та копію документа про оплату організаційного внеску для участі в конференції (форма додається).
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ
830 – 1000

реєстрація учасників конференції.
1000 – 1300

відкриття конференції – перше засідання.
1300 – 1400

перерва на обід.
1400 – 1700

друге засідання.
1700 – 1800

підсумкове засідання – закриття конференції.
NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ):
1. За участь у конференції, а також для покриття витрат на виготовлення роздаткових матеріалів Оргкомітетом стягується внесок у розмірі 90 грн. (у т.ч. ПДВ), який повинен бути перерахований на р/р 35426001003979 в ГУДКУ у Хмельницькій області МФО 815013, ЗКПО 14163438. Одержувач – Хмельницький університет управління та права; призначення платежу – конференція зі статистики.

2. Усі витрати, пов'язані з перебуванням на науково-практичній конференції «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

3. Тези та статті конференції планується видати до початку конференції та безкоштовно роздати учасникам, які безпосередньо взяли участь у ній. Решта учасників зможуть придбати, за їх бажанням, вказані матеріали на оплатній основі, зробивши відповідну заявку в Оргкомітет.

Матеріали з кращими доповідями конференції можуть бути рекомендовані до публікації у часописі Хмельницького університету управління та права “Університетські наукові записки”, який є фаховим науковим виданням з економічних, юридичних наук та державного управління.