Декілька порад для успішного створення презентації

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Уміння представляти проекти (презентації), звітувати, переконувати, якісно інформувати аудиторію є досить важливою складовою професіограми майбутнього фахівця. 80% інформації люди засвоюють з допомогою зору. І презентація може допомогти вам привернути уваги аудиторії, наголосити на найважливіших моментах вашого виступу та зацікавити слухачів. Але це станеться за умови, якщо у вас цікава і правильно створена презентація.
Створення презентації складається з трьох етапів: планування, розробка та репетиції презентації.
Планування презентації - це багатокрокова процедура, що включає визначення цілей, дослідження аудиторії, формування структури і логіки подання матеріалу. Розробка презентації - методологічні особливості підготовки слайдів презентації, включаючи вертикальну та горизонтальну логіку, зміст і співвідношення текстової та графічної інформації. Наповнення слайдів інформацією, причому вже в момент наповнення Ви розумієте, в якому місці має сенс показати матеріал єдиним фрагментом, а в якому - частини матеріалу повинні з'являтися одна за одною, в міру необхідності.
Репетиція презентації – це перевірка та налагодження створеного «виробу». Ви перевіряєте - наскільки вдало Ви «змонтували» матеріал, наскільки доречні переходи між слайдами. Зрештою, Ви ніби дивитесь на себе з боку і питаєте себе - а наскільки я і моя презентація ефективні, наскільки ми досягаємо поставленої мети?
Найважливіше – це текст презентації. Його не повинно бути багато, буде цілком достатньо основних тез вашої доповіді, на яких ви б хотіла зробити акцент, виділити як важливі. Текст є, що робити далі?
Слайди. Вони повинні мати однакове оформлення. Якщо Ви додаєте якесь фото, то воно має стосуватися вашої теми. Не перезавантажуйте слайди інформацією. Намагайтеся, щоб на одному слайді не було переліків, довших за три-чотири пункти. Джеф Уоріо, спеціаліст з маркетингу та технологій в малому бізнесі, радить використовувати «правило п’яти»: п'ять слів в рядку, п'ять рядків у слайді. Людині важко слухати і читати одночасно. Тому, якщо Ви змусите аудиторію читати, вона перестане вас слухати. Згадайте реклами на білбордах у вашому місті – мінімум тексту і максимум ефективності. Одна дуже важлива порада – виділяйте текст лише жирним або курсивом. Якщо текст виділяється іншим кольором, збільшенням шрифру, зміною регістру або підкресленнями – то виглядає це не дуже професійно.
Шрифт повинен відображати тему та настрій презентації, бути читабельним.
Важливо також залишити вільне місце по периметру слайдів, якщо з технічних причин при проектуванні слайд буде зрізаний, текст все одно залишиться на презентації.
Також важливим критерієм гарної презентації є колір. Варто використовувати не більше двох кольорів, але чорний та білий не враховуються.
І завжди пам’ятайте, що презентація – це не лише інформування про новий продукт чи тему, представлення проекту, але і спосіб зацікавити аудиторію, змусити її розмірковувати, ставити питання доповідачу.
Ваша презентація – це Ваша історія.
Чим більше зацікавленості в своїй темі, тим більше людей зверне на неї увагу. Ваша історія повинна захопити аудиторію.