Енергетика

Енергетичні системи та комплекси;
Електричні станції, мережі і системи;
Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;
Перетворювання відновлюваних видів енергії;
Теплові та ядерні енергоустановки;

Матеріали Студентських конференцій НТУ "ХПІ"

ХХIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров‘я» «MicroCAD-2015»

Кафедра Газогідромеханіки і тепломасообміну НТУ ХПІ

Конференція молодих вчених та спеціалістів із застосування інформаційних технологій в енергетиці

Галузь: 

Address:
вул. Генерала Наумова, 15,

E-mail Оргкомитета:
andic@ua.fm ak24avo@gmail.com

Організатори:
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ

· обговорити проблеми застосування засобів обчислювальної техніки та автоматики для розвитку енергетики

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

· математичне та імітаційне моделювання для розв’язку задач енергетики;

· проблеми управління та системи підтримки прийняття рішень в енергетиці;

ХХХI Міжнародна науково-практична конференція "UKR-POWER 2012" "Комплексне рішення проблем енергозбереження в промисловій та комунальній енергетиці. Інвестиції та інновації"

Галузь: 

Оргкомітет:
Асоціація теплоенергетичних компаній України
Інститут технічної теплофізики НАНУ
ТОВ "УКР-ПАУЕР"

Тематика конференції:
- Енергозберігаючі технології та обладнання;
- Теплоенергетичне обладнання;
- Альтернативні види енергії;
- Електроенергетика;
- Біоенергетика;
- Виробництво синтетичного газу;
- Виробництво біопалива;
- Використання шахтного метану;
- Водопідготовка;
- Шляхи зниження витрат газу в промисловій і комунальній енергетиці;
- Парові і водогрійні котли;
- Турбіни, ГПУ;
- Когенерація;
- Теплові насоси;
- Утилізація тепла;
- Автоматика і контроль;
- Очищення промислових стічних вод;
- Безпечна експлуатація обладнання;
- Екологічна безпека;
- Енергоефективні технології та обладнання для спалювання палива;
- Інноваційні та інвестиційні проекти в галузі енергозбереження

Мета конференції:
- Ознайомити учасників з новими розробками в теплоенергетиці, системах опалення, вентиляції та кондиціонування
- Ознайомити з новими енергозберігаючими технологіями
- Обговорити питання підвищення ефективності експлуатації обладнання, модернізації об'єктів паливно-енергетичного комплексу

XVI Міжнародна конференція "Теплотехніка та енергетика в металургії"

Галузь: 

Дата проведення конференції: 4-6 жовтня 2011 р.
Останній день подачі заявки на участь: 15 травня 2011 р.

Організатори: Міністерство освіти і науки України; Національна металургійна академія України; Академія наук вищої школи України; Об'єднання підприємств "Металургпром"; Асоціація "Центр впровадження енергозберігаючих та інноваційних технологій" ("ЦВ ЕНЕРГОІНТЕХ").

Проблематика конференції:

  • Технологічна секція. Теплотехнології металургійного виробництва. Конструювання промислових печей та їх елементів. Технологія теплової обробки матеріалів та виробів. Вогнетривкі і теплоізоляційні матеріали. Пальникові пристрої. АСУ ТП.
  • Теоретична секція. Моделювання тепломасообмінних процесів у промислових печах і котельних агрегатах.
  • Екологічна секція. Екологічні проблеми металургійного виробництва. Зниження шкідливих викидів при експлуатації енергетичних установок і теплових агрегатів.
  • Енергетична секція. Ефективне використання енергії в печах і котельних агрегатах. Відновлювані джерела енергії та їх застосування в народному господарстві.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

III Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Енергетика та системи керування 2011" (EPECS-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме III Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Енергетика та системи керування 2011" (EPECS-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

1. Електротехніка та електротехнології
2. Електромеханіка
3. Автоматизовані системи керування та комп’ютерно інтегровані технології
4. Теплоенергетика
5. Охорона праці та безпека життєдіяльності

ІІ Міжнародна конференція молодих вчених "Енергетика та системи керування 2010"

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у II Міжнародній науковій конференції молодих вчених "Енергетика та системи керування 2010"!

Цього року конференція проходитиме в межах ІІ Міжнародного молодіжного фестивалю науки "Litteris Et Artibus". До участі у EPECS-2010 запрошуємо авторів оригінальних (не опублікованих раніше) доповідей, які описують результати досліджень в галузі енергетики, електромеханіки, автоматизованих систем керування та інших галузей. Під час пленарних засідань відбудуться цільові доповіді запрошених провідних вчених. Матеріали доповідей, розглянуті та прийняті програмним комітетом, будуть видані у збірнику матеріалів та розміщені на сайті конференції.

EPECS-2010 проходитиме в місті Львові, у Національному університеті "Львівська політехніка" - одному з найбільших та найстаршому технічному університеті України. Заснований у 1844 році, наш університет поєднує більш як півторастолітній досвід та найновіші тенденції в галузі освіти та науки. У 2009 році Львівська політехніка отримала статус самоврядного дослідницького національного вишу.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
включають, але не обмежуються наступними:
1. Електротехніка та електротехнології
2. Електромеханіка

Міжнародна науково-технічна конференція «Ресурс, надійність та ефективність використання енергетичного обладнання»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-технічної конференції «Ресурс, надійність та ефективність використання енергетичного обладнання», яка проводиться вдруге і відбудеться 25-28 травня 2010 р. в приміщенні Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (ІПМаш) за адресою м. Харків, вул. Дм. Пожарського, 2/10.
Організатори конференції:
Національна академія наук України, Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, НТК «ІПМаш» НАН України
за представництвом Мінпаливенерго України, НАК «ЕКУ», енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, проектних інститутів, що належать до паливно-енергетичного комплексу України.
Голова оргкомітету – академік НАН України, директор ІПМаш Мацевитий Ю.М.
Заступник голови – д-р техн. наук, зав. відділом Шульженко М.Г.,
Учений секретар – канд. техн. наук, науковий співробітник Руденко О.К.
Керівник робочої групи оргкомітету – зав. відділом Депарма Г.О.
[b]Тематика конференції:[/b]
[list][*] Використання сучасних систем діагностування, продовження термінів експлуатації енергетичного обладнання

Маліновський А. А., Хохулін Б. К. Основи електроенергетики та електропостачання Підручник.

[b]Маліновський А. А., Хохулін Б. К.[/b]
Основи електроенергетики та електропостачання
Підручник. Друге видання, перероблене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 436 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда оправа.
[i]ISBN: 978-966-553-833-2[/i]

Розглянуто вузлові питання електроенергетичних та електропостачальних систем, їхні основні елементи та обладнання, принципові, розрахункові та заступні схеми, основи теорії електричних навантажень, реактивної потужності та її компенсації, якості електроенергії, схем і конструкцій ліній та підстанцій електропостачальних систем, відомості про нове обладнання низької, середньої та високої напруги, нормальні та аварійні режими, захисти від надструмів, перенапруг та, особливо, людей від уражень електричним струмом, захист довкілля та підземних споруд. У другому виданні додано відомості про найновіші конструкції підстанцій, розподільних пристроїв та основного обладнання, значно збільшено кількість прикладів.
Для студентів базового напряму “Електромеханіка”, а також для студентів інших електротехнічних та електроенергетичних спеціальностей і спеціалістів відповідного профілю.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Сторінки

Підписатися на RSS - Енергетика