Медичні науки

V-а міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології»

Галузь: 

З 26 травня по 2 червня 2011 р. пройде V-а міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології».

Конференція присвячена: ветеринарним, медичним, фармацевтичним наукам.

Науково-тематичні секції конференції:
[b]Секція «Ветеринарні науки»: Форми життя та питання їх співіснування[/b]
[list]
[*]Ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, мікологія з мітотоксікологією та імунологія
[*]Ветеринарна санітарія, екологія, зоогігієна та ветеринарно-санітарна експертиза
[*]Ветеринарна фармакологія з токсикологією
[*]Ветеринарна хірургія
[*]Ветеринарне акушерство та біотехніка репродукції тварин
[*]Діагностика хвороб і терапія тварин
[*]Патологія, онкологія і морфологія тварин
[*]Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповідають тематиці секції)
[/list]

Секція «Медичні науки»: Проблеми та шляхи розвитку сучасної охорони здоров'я
[list]
[*]Авіаційна, космічна та морська медицина
[*]Акушерство і гінекологія
[*]Алергологія та імунологія
[*]Анатомія людини
[*]Анестезіологія та реаніматологія
[*]Хвороби вуха, горла і носа
[*]Внутрішні хвороби

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених "Медична наука-2010"

Галузь: 

16-17 грудня 2010 року в Полтаві відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених "Медична наука-2010". У рамках конференції буде проводитися спеціалізована виставка "Медична наука - 2010".

ХХХ Міжнародна науково-технічна конференція ЕЛЕКТРОНІКА І НАНОТЕХНОЛОГІЇ

Галузь: 

[b]Робота конференції буде проводитися за наступними напрямками:[/b]

[b]СЕКЦІЯ 1 [/b]
[b]
ЕЛЕКТРОННІ КОМПОНЕНТИ, ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ:[/b]

[list][*] Компонентна база електроніки;
[*] Наноструктури і нанотехнології в електроніці;
[*] Методи математичного моделювання компонентів, вузлів і систем;
[*] САПР в електроніці;
[*] Обробка сигналів в електронних пристроях;
[*] Телекомунікаційні мережі та засоби телекомунікацій;
[*] Інфо-телекомунікаційні технології та системи.[/list]

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Медична наука - 2009»

Галузь: 

Згідно з реєстром на базі Української медичної стоматологічної академії [b]10-11 грудня 2009[/b] року в м. Полтава буде проводитися Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «МЕДИЧНА НАУКА - 2009». У рамках конференції буде проводитися спеціалізована виставка “Здоров’я. Краса. Молодість”.

[b]Наукова програма конференції присвячена таким проблемам:[/b]

[list][*]Безпека медичних технологій, ліків, продуктів харчування.
[*]Права лікаря – права пацієнта: шлях до взаємопоразуміння.
[*]Актуальні питання внутрішньої медицини, педіатрії, неврології, психіатрії, інфектології, дермато-венерології.
[*]Актуальні питання хірургії, акушерства та гінекології, урології, оториноларингології, травматології, онкології, офтальмології.
[*]Актуальні питання профілактичної медицини.
[*]Актуальні питання стоматології.
[*]Актуальні питання експериментальної медицини та морфології.
[*]Гуманітарні та організаційні аспекти медицини.
[*]Питання викладання у вищій медичній школі.[/list]

Актуальні питання сучасної медицини

Галузь: 

Міжнародна наукова конференція

студентів та молодих вчених

„Актуальні питання сучасної медицини”

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Основні напрямки:

Ø Соціальна медицина

Ø Фундаментальна медицина

Ø Клінічна медицина

Форма участі:

1. Тільки публікація тез

2. Публікація тез та усна доповідь

- регламент до 5-6 хв., обговорення до 3 хв.

3. Публікація тез та стендова доповідь

- площа постера до 125*80см.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1. Текст тез та анкета учасника повинні бути надані в оргкомітет конференції або електроною поштою, або поштовою адресою.

за електронною поштою до 8березня 2009р.**

за поштовою адресою до 25 лютого 2009р.**

2. Тези публікуються в збірнику незалежно від виступу доповідача, якщо вони відповідають вимогам оргкомітету конференції.

3. ТЕЗИ

3.1. Розмір тексту, набраного шрифтом Tіmes New Roman, розміром 12пт, через одинарний інтервал, всі поля по 2см - не більше 2500 знаків із пробілами.

3.2. Заголовок оформляється в такий спосіб:

назва роботи

ініціали, потім прізвище(а) автора (ів).

назва ВНЗу (повністю)

Міжнародна науково-практична конференція "Біоетика в системі охорони здоров'я і медичної освіти"

Галузь: 

Високоповажані колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти", яка відбудеться 5-6 березня 2009 року на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Основні тематичні напрями конференції:

Секція 1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІОЕТИКИ
Історичні корені біоетики
Чинники виникнення біоетики. Визначення біоетики. Метод дослідження у біоетиці. Закон моральний і закон громадський. Види біоетики. Сутність персоналістичної біоетики. Етапи становлення медичної етики. Біоетика і медичний патерналізм. Сфери біоетики. Напрями біоетики. Біоетика у процесі становлення національної системи охорони здоров'я в Україні. Спорідненість біоетики з деонтологією в медицині.

Епістемологія та етико-культурні моделі біоетики
Міждисциплінарність біоетики. Психологічний, соціологічний та юридичний аспекти біоетики. Основні моделі біоетики. Філософське обґрунтування етичного судження в біоетиці. Принципи і засади персоналістичної біоетики. Засади біоетики принципіалізму.

Філософські основи біоетики

ІІ Міжнародна спеціалізована виставка "Нанотехнології-2009"

Галузь: 

У рамках Міжнародного форуму "Високі технології" відбудеться 2-а Міжнародна спеціалізована виставка "Нанотехнології-2009".

На виставці можна буде ознайомитись з новими технологіями у виробництві високотехнологічного встаткування, новітніми розробками в приладобудуванні, комп'ютеризації та мікропроцесорному управлінні, у медицині, біології та інших галузях промисловості, а також одержати інформацію безпосередньо від представників компаній ринку України, близького та далекого зарубіжжя.

У роботі 2-ї Міжнародної спеціалізованої виставки "Нанотехнології-2009" беруть участь експоненти з України, країн СНД і далекого зарубіжжя. На виставці будуть представлені великі світові бренди - Carl Zeiss, Bruker, Nicon, Oxford Instruments, LECO, Instron і багато інших.

На виставці буде презентовано в дії сучасне встаткування і прилади від всесвітньо відомих торговельних марок, провідних світових і вітчизняних виробників! У рамках презентацій, запропонованих компаніями-учасниками виставки, кожний відвідувач зможе провести практичні дослідження на діючому устаткуванні.

Тематичні розділи

1. Нанотехнології в сфері діяльності людини.
2. Біотехнології.

VI Міжнародна науково-практична конференція "Біотехнологія-2008"

Галузь: 

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Біотехнологія-2008", яка відбудеться 11-13 листопада 2008 року в Українському державному хіміко-технологічному університеті (м. Дніпропетровськ)

На конференції планується зробити аналіз сучасного стану фундаментальних та прикладних досліджень в галузі біотехнології в Україні та світі, визначити найбільш актуальні проблеми клітинної та генетичної інженерії мікроорганізмів, рослин та тварин, розглянути досягнення і перспективи у розробці та впровадженні біотехнологій у мікробіологічній, харчовій, фармацевтичній промисловості, аграрному секторі, медицині, у вирішенні екологічних проблем. Окрема увага буде приділена обговоренню актуальних проблем підготовки фахівців у галузі біотехнології.

Наукова програма конференції включає пленарні і секційні доповіді за наступними напрямами:

1. Промислова і фармацевтична біотехнологія

2. Аграрна біотехнологія

3. Молекулярна біотехнологія

4. Екологічна біотехнологія

Офіційні мови конференції - українська, російська, англійська, німецька. Тези доповідей конференції будуть видані окремим збірником.

Проїзд

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "На шляху до синтезу філософіі, релігії, науки"

Галузь: 

Початок конференції 10 квітня 2009 року о 10.00. Реєстрація учасників з 9.15.

Мета конференції – окреслення перспектив академічного дослідження езотеричної спадщини людства

Орієнтовна проблематика секційних засідань:

Секція №1

* у пошуках діалектики всеєдності (Г. Сковорода, Геґель, Тейяр де Шарден, О. Бердник, Й. Барбур, В. Соловйов та інші);
* теософські пошуки єдності філософії, релігії та науки (Є. Блаватська, А. Безант, А. Бейлі, Р. Штайнер та інші);
* методологія гуманітарних і природничих наук, перспективи розвитку міждисциплінарних досліджень, новий тип науки – синергетика (Вернадський, Ціолковський, Пріґожин, Каган та інші)

Секція №2

* психологія у пошуках цілісносної природи людини (психосинтез, гештальт психологія, гуманістична психологія, психодрама, смислоорієнтована терапія, психологія самоактуалізації, трансперсональна психологія, йога, нумерологія, астропсихологія, психологія здоров’я тощо);
* цілісне лікування людини в холістичній медицині (гомеопатія, вібраційна медицина, аюрведа, голко- і рефлексо-терапія та інші).

Секція №3

* феномен езотеризму в філософії, релігії та науці;

II-га Міжнародна конференція "ТЕЛЕМЕДИЦИНА: міфи та реальність"

Галузь: 

Від імені Асоціації розвитку української телемедицини та електронної охорони здоров'я (національного члена Іnternatіonal Socіety for Telemedіcіne and eHealth) запрошую Вас до участі в ІІ-й Міжнародній конференції "Телемедицина: міфи та реальність", що відбудеться 23-24 жовтня 2008 р. у м. Львові.

І-ша конференція "Телемедицина: міфи та реальність", організована восени 2007 р. Західно-Українським Центром Телемедицини «Медітех» та Асоціацією розвитку української телемедицини та електронної охорони здоров'я (АРУТЕОЗ), стала прикладом успішно реалізованого заходу, що об'єднав понад 200 учасників більш ніж з 10 країн світу. Було констатовано зростання інтересу до проблем телемедицини та електронної охорони здоров'я як зі сторони практичних лікарів, так і організаторів та керівників установ, працівників медичних та технічних вузів, приватного сектору, студентів.

Сторінки

Підписатися на RSS - Медичні науки