Клінічна медицина

Акушерство та гінекологія;
Внутрішні хвороби;
Хірургія;
Серцевосудинна хірургія;
Нейрохірургія;
Урологія;
Онкологія;
Трасплантологія та штучні органи;
Дитяча хірургія;
Педіатрія;
Кардіологія;
Ревматологія;
Інфекційні хвороби;
Ендокринологія;
Нервові хвороби;
Психіатрія;
Наркологія;
Офтальмологія;
Оториноларингологія;
Шкірні та венеричні хвороби;
Травматологія та ортопедія;
Стоматологія;
Променева діагностика та променева терапія;
Лікувальна фізкультура та спортивна медицина;
Судова медицина;
Фтизіатрія;
Пульмонологія;
Клінічна фармакологія;
Клінічна алергологія;
Анестезіологія та інтенсивна терапія;
Гематологія та трансфузіологія;
Медична біохімія;
Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія;
Космічна медицина;
Кріомедицина;
Гастроентерологія;
Нефрологія;

Науково-практична конференція "Актуальні проблеми регенеративної медицини"

Галузь: 

Організатори:
Національна академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров’я України
ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України"
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет фізичного виховання та спорту України

Тематика основних напрямків Конференції

Біологічні властивості стовбурових клітин різного походження
°ембріональні та фетальні стовбурові клітини
°стовбурові клітини дорослого організму
°міграція та диференціювання стовбурових клітин
°імунологічні аспекти регенерації
°сучасні технології культивування клітин

Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині:
°патологія опорно-рухового апарату
°серцево-судинні захворювання
°патологія нервової системи
°онкологія
°естетична медицина
°інші напрямки

Стовбурові клітини та генна інженерія

Методи генетичного аналізу в клінічній практиці

Генетика і спортивна медицина
°медична генетика в спорті;
°геноміка та біоінформатика в спорті;
°молекулярно-генетичні механізми адаптації до фізичних навантажень;
°нейрогенетика та генетика поведінки в спорті;
°фармакогенетика в спорті;

Клінічні випробування лікарських засобів в Україні

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

ДРУГА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
ЗА МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

Клінічні випробування лікарських засобів в Україні
23–24 жовтня 2008 р.
Київ, вул. Госпітальна, 12
Конгрес-хол «Президент-готелю
«Київський»

Як переглянути список учасників спільноти?

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Чи є можливість переглянути список всіх учасників спільноти, або щось подібне наприклад всіх хіміків які зареєстровані чи всіх релігієзнавців

Підписатися на RSS - Клінічна медицина